Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

Numer: 97, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2020-05-29, data przekazania: 2020-05-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Teresa Rybińska radny Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2020-06-10