Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o uzupełnienie odpowiedzi na interpelacje z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Numer: 119, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2020-10-30, data przekazania: 2020-11-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Kamil Krassowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: PG, GPO, FI, data odpowiedzi: 2020-11-13