Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Likwidacja sygnalizacji dźwiękowej na skrzyżowaniu ulic: Polskiej, Warszawskiej, Odrodzenia i I-go Maja; podwyżki dla pracowników obsługi jednostek budżetowych oraz spółek z udziałem gminy; dyżury aptek w mieście; zwiększenie liczby ławek i koszy na śmieci w pobliżu miejskich placów zabaw; zwiększenie patroli Straży Miejskiej; przycięcie gałęzi

Numer: 44, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2019-07-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Kamil Krassowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Ilona Bańkowska

Wydział merytoryczny: GM, BF, SM, EZ, data odpowiedzi: 2019-08-09