Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

podjęcie działań zmierzających do wypłacenia pracownikom placówek oświatowych wynagrodzenia za okres strajku

Numer: 27, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2019-05-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Beata Boczar radny Razem dla Mieszkańców

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: EZ, data odpowiedzi: 2019-06-11