Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Remont chodnika i ulicy Oskara Kolberga; zapytania do informacji o pracy Burmistrza i wniosek w sprawie przekazywania informacji kierowanych do radnych

Numer: 64, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2019-10-23, data przekazania: 2019-10-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Kamil Krassowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: GM,PG,BR, data odpowiedzi: 2019-11-05