Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

pytanie o ilość osób/podmiotów gospodarczych, które zostały zwolnione z podatku od nieruchomości w 2019 roku

Numer: 69, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2019-11-26, data przekazania: 2019-11-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Żuchowski radny Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: BF, data odpowiedzi: 2019-12-09