Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy: budowy oświetlenia ulicznego na ul. Tatarkiewicza; organizacji pobytu dzieci w świetlicy oraz dożywiania dzieci w szkole

Numer: 110, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2020-08-27, data przekazania: 2020-08-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Beata Boczar radny Razem dla Mieszkańców

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: GM, EZ, data odpowiedzi: 2020-09-10