Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy: naprawy studzienek kanalizacyjnych na ul. Władysława IV; stanu oczyszczalni ścieków; realizacji interpelacji w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Królewskiego; problemu nauki pływania w klasach o profilu pływackim; realizacji treści programowych z działu Lekkoatletyka w Szkole Sportowej; nowego naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego.

Numer: 117, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2020-08-27, data przekazania: 2020-08-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Teresa Rybińska radny Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: GM, EZ, OS, data odpowiedzi: 2020-09-10