Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

doprowadzenie użytku ekologicznego "Mała Biel" do pierwotnego stanu

Numer: 31, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2019-05-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Teresa Moczydłowska radny Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2019-06-11