Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Ilość i zasadność wydatkowania środków na Innopolice

Numer: 41, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2019-07-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Żuchowski radny Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Ilona Bańkowska

Wydział merytoryczny: FI, data odpowiedzi: 2019-08-09