Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

inwestycja na jez. Domowym Małym; komunalizacja gruntu przy ul. Lanca; umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z sesji i komisji stałych Rady Miejskiej w Szczytnie; komercyjne wykorzystanie herbu Miasta Szczytno na pamiątkach, których dystrybutorem jest Poczta Polska; stadion przy ul. Ostrołęckiej

Numer: 50, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2019-08-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Kamil Krassowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: GM, BR, PG, data odpowiedzi: 2019-09-13