Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Ustawienie koszy na śmieci wzdłuż najważniejszych ciągów komunikacyjnych prowadzących do osiedli

Numer: 46, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2019-07-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Arkadiusz Myślak radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Ilona Bańkowska

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2019-08-09