Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wniosek o wprowadzenie 50% bonifikaty dla klubów, towarzystw sportowych i stowarzyszeń mających siedzibę na terenie miasta Szczytno za wynajem obiektów sportowych i rekreacyjnych

Numer: 60, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2019-10-23, data przekazania: 2019-10-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Kiersikowski radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: PG, data odpowiedzi: 2019-11-05