Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o oznaczenie znakami poziomymi i pionowymi przejść dla pieszych na ul. Kochanowskiego i ul. Osuchowieckiego.

Numer: 87, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2020-03-27, data przekazania: 2020-03-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Pardo radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2020-04-06