Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Komunalizacja gruntu przy zbiegu ulic Lanca i Solidarności

Numer: 48, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2019-07-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Łachacz przewodniczący Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Ilona Bańkowska

Wydział merytoryczny: GPO, data odpowiedzi: 2019-08-12