Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

pytanie o zasady planowania inwestycji; brak zaplanowania w budżecie środków na przygotowanie dokumentacji budowy drogi dojazdowej na osiedlu Kochanowskiego oraz dokończenia inwestycji drogowej fragmentu ul. Leśnej; zasadność postawienia znaku zakazu wjazdu pojazdów o masie całkowitej pow. 3,5 t

Numer: 68, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2019-11-26, data przekazania: 2019-11-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Izabela Kosakowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2019-12-09