Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie zakupu budynku Hotelu Leśna i przeznaczenie go na realizację zadań własnych

Numer: 135, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2021-01-20, data przekazania: 2021-01-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Kamil Krassowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: GPO, data odpowiedzi: 2021-02-03