Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie w sprawie jakości wody w jeziorach

Numer: 168, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2021-04-01, data przekazania: 2021-04-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Kamil Krassowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: GPO, data odpowiedzi: 2021-04-13