Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie możliwości wniesienia poprawki do uchwały w sprawie uzyskania pomocy de minimis

Numer: 194, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2021-05-31, data przekazania: 2021-05-31

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Janusz Orzoł radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: BF, data odpowiedzi: 2021-06-14