Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy udzielenia informacji na temat ilości dzieci uczęszczających do szczycieńskich szkół, które zamieszkują Gminę Wiejską Szczytno oraz kosztu ponoszonego przez miasto na jednego ucznia

Numer: 217, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2021-06-28, data przekazania: 2021-06-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Pardo radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: EZ, data odpowiedzi: 2021-07-09