Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miejska Szczytno

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
470 - rozwiń Dotyczy usunięcia zalegającego po zimie piasku na ulicach i chodnikach interpelacja Mariusz Pardo 2023-05-24 2023-05-30
469 - rozwiń Dotyczy itworzenia przedszkola miejskiego w budynku przy ul. Pasymskiej 7 interpelacja Aleksandra Malwina Kobus–Drężek 2023-05-15 2023-05-29
468 - rozwiń Dotyczy miejsc postojowych dla osób nie pełnosprawnych na parkingu przy ul. Naronskiego (przy ogrodzeniu ze szkołą) interpelacja Arkadiusz Myślak 2023-05-04 2023-05-11
467 - rozwiń Dotyczy baneru, który został umieszczony na terenie byłej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej przy ul. Kościuszki interpelacja Teresa Moczydłowska 2023-04-27 2023-05-08
466 - rozwiń Dotyczy pozyskania środków na modernizację ul. Wiejskiej zapytanie Anna Teresa Rybińska 2023-04-27 2023-05-11
465 - rozwiń Dotyczy dostosowania organizacji ruchu w okolicy ul. Kolberga interpelacja Karol Piotr Furczak 2023-04-21 2023-04-27
464 - rozwiń Dotyczy posadzenia 100 dębów w mieście Szczytno interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-04-21 2023-05-05
463 - rozwiń Dotyczy ustawiena lustra na ul. Łomżyńskiej na wysokości wyjazdu ze stacji kontroli pojazdów interpelacja Aleksandra Malwina Kobus–Drężek 2023-03-31 2023-04-26
462 - rozwiń Dotyczy poprawy stanu technicznego boiska Orlik 2012 interpelacja Rafał Kiersikowski 2023-04-17 2023-04-24
461 - rozwiń Zapytania w sprawie działalnosci spółki Veolia Szczytno zapytanie interpelacja zbiorowa 2023-04-03 2023-04-14
460 - rozwiń Dotyczy wyników rekrutacji do miejskich przedszkoli oraz żłobka interpelacja Aleksandra Malwina Kobus–Drężek 2023-04-03 2023-04-12
459 - rozwiń Dotyczy informowania mieszkańców o ograniczeniach związanych z remontem odcinka ul. Leśnej interpelacja Mariusz Pardo 2023-03-31 2023-04-12
458 - rozwiń Dotyczy rozpoczętej inwestycji przy ul. Sportowej interpelacja Mariusz Pardo 2023-03-31 2023-04-12
457 - rozwiń Dotyczy podwyżek za dostarczane ciepło przez spółkę Veolia Szczytno interpelacja Tomasz Łachacz 2023-03-31 2023-04-12
456 - rozwiń Dotyczy przystąpienia do spółki ZGOK oraz sprzedaży udziałów ówczesnej spółce pracowniczej Veolia interpelacja Anna Teresa Rybińska 2023-03-31 2023-04-12
455 - rozwiń Dotyczy nasadzeń w parku przy Szkole Podstawowej nr 3 zapytanie Rafał Kiersikowski 2023-03-31 2023-04-12
454 - rozwiń Dotyczy uzbrojenia ul. Jaśminowej i terenów do niej przyległych interpelacja Waldemar Andrzej Zimny 2023-03-31 2023-04-12
453 - rozwiń Dotyczy podwyżek zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w spółdzielniach oraz wspólnotach przez spółkę Veolia Szczytno interpelacja Karol Piotr Furczak 2023-03-31 2023-04-12
452 - rozwiń Dotyczy ocieplenia i poprawy dachu oraz elewacji budynku komunalnego przy ul. Konopnickiej 63 interpelacja Teresa Moczydłowska 2023-03-31 2023-04-12
451 - rozwiń Dotyczy zabezpieczenia środków finansowych i zapewnienie osoby do przeprowadzania dzieci na przejściu dla pieszych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie przy skrzyżowaniu z ul. Śniadeckiego interpelacja Arkadiusz Myślak 2023-03-31 2023-04-12
450 - rozwiń Dotyczy możliwosci pozyskania środków na remonty nawierzchni dróg z naruszonymi nawierzchniami asfaltowymi tjl. Bohaterów Westerplatte, Leśnej, Warszawska - skrzyżowanie główne interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-03-31 2023-04-12
449 - rozwiń Dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2023-03-31 2023-04-12
448 - rozwiń Dotyczy przebudowy Stadionu przy ul. Śląskiej zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2023-03-31 2023-04-12
447 - rozwiń Dotyczy wykonania dokumantacji przebudowy Miejskiego Przedszkola Nr 1 zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2023-03-31 2023-04-12
446 - rozwiń Dotyczy sprzedaży lokalu przy ul. Odrodzenia 36 w Szczytnie zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2023-03-31 2023-04-12
445 - rozwiń Dotyczy sporu w TBS zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2023-03-31 2023-04-12
444 - rozwiń Dotyczy publikowania rejestru umów interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2023-03-31 2023-04-12
443 - rozwiń Dotyczy wykonania wiaty śmietnikowej przy ul. Łomżyńskiej oraz ogrodzenia placu zabaw interpelacja Karol Piotr Furczak 2023-03-02 2023-03-10
442 - rozwiń Dotyczy poprawy stanu technicznego studzienek kanalizacyjnych oraz zniszczonych nawierzchni ulic ze szczgólnym uwzględnieniem ulic Konopnickiej i Leyka interpelacja Teresa Moczydłowska 2023-02-28 2023-03-10
441 - rozwiń Dotyczy podjęcia rozmów z właścicielem stacji paliw na ul.Pasymskiej w celu zwiększenia dbałości o porządek na swoim terenie interpelacja Mariusz Pardo 2023-02-28 2023-03-10
440 - rozwiń Dotyczy usunięcia obniżenia poziomu jezdni przy skrzyżowaniu ul. Towarowej z ul. Łomżyńską interpelacja Mariusz Pardo 2023-02-28 2023-03-10
439 - rozwiń Dotyczy przygotowania i przedłożenia Radzie Miejskiej wszystkich niezbędnych uchwał, które pozwolą na skorzystanie z programu podmiotom zobowiązanym do opieki nad zabytkami nie będącymi własnością Gminy miejskiej Szczytno interpelacja Aleksandra Malwina Kobus–Drężek 2023-02-28 2023-03-10
438 - rozwiń Dotyczy przebudowy ulicy Klasztornej zapytanie Aleksandra Malwina Kobus–Drężek 2023-02-28 2023-03-10
437 - rozwiń Dotyczy udzielenia odpowiedzi na pytania zwiazane ze zmianami organizacyjnymi opieki żłobkowej i przedszkolnej w mieście interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-02-28 2023-03-10
436 - rozwiń Dotyczy poprawy bezpieczeństwa na odcinku drogi powiatowej przy ul. Podgórnej 17-23 interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2023-02-28 2023-03-10
435 - rozwiń Wniosek w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na wysokości Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wniosek Paweł Kamil Krassowski 2023-02-28 2023-03-10
434 - rozwiń Dotyczy złożenia wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację ulicy Wiejskiej interpelacja Anna Teresa Rybińska 2023-02-28 2023-03-10
433 - rozwiń Dotyczy oznaczenia zmiany organizacji ruchu przy ul. Leśnej na czas remontu interpelacja Mariusz Pardo 2023-02-20 2023-02-22
432 - rozwiń Dotyczy kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi interpelacja Waldemar Andrzej Zimny 2023-01-31 2023-02-13
431 - rozwiń Dotyczy działań wkierunku rewitalizacji terenu zielonego przy ul.Marii Skłodowskiej Curie interpelacja Rafał Kiersikowski 2023-01-20 2023-02-02
430 - rozwiń Dotyczy złożenia aplikacji przez Gminę Miejską Szczytno w nowej edycji programu Maluch Plus interpelacja Tomasz Łachacz 2022-12-30 2023-01-09
429 - rozwiń Wniosek w sprawie utworzenia przejścia dla pieszychna wysokości Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej wniosek Paweł Kamil Krassowski 2022-12-30 2023-01-10
428 - rozwiń Zapytania w sprawie planowanego kosztu budowy i utrzymania stadionu przy ul. Śląskiej zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2022-12-30 2023-01-10
427 - rozwiń Dotyczy złożenia wniosku przez miasto Szczytno w ramach naboru do programu "Maluch+" interpelacja Aleksandra Malwina Kobus–Drężek 2022-12-16 2022-12-20
426 - rozwiń Dotyczy modernizacji stadionu miejskiego przy ul. Śląskiej interpelacja interpelacja zbiorowa 2022-12-15 2022-12-21
425 - rozwiń Dotyczy zanieczyszczenia miasta przez ptactwo interpelacja Rafał Kiersikowski 2022-12-15 2022-12-20
424 - rozwiń Dotyczy uciążliwości związanych z dużą iloscią ptaków w mieście interpelacja Mariusz Pardo 2022-12-06 2022-12-16
423 - rozwiń Dotyczy informacji na temat cmentarza komunalnego interpelacja Mariusz Pardo 2022-12-06 2022-12-16
422 - rozwiń Dotyczy wyeksploatowanych lub uszkodzonych tabliczek informacyjno kierunkowych zlokalizowanych na terenie miasta interpelacja Teresa Moczydłowska 2022-12-06 2022-12-16
421 - rozwiń Dotyczy ustawienia półek na znicze na cmentarzu komunalnym interpelacja Anna Teresa Rybińska 2022-12-06 2022-12-16
420 - rozwiń Dotyczy opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami interpelacja Tomasz Łachacz 2022-12-06 2022-12-16
419 - rozwiń Dotyczy naboru wniosków na utworzenie lub funkcjonowanie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów interpelacja Rafał Kiersikowski 2022-11-30 2022-12-13
418 - rozwiń Dotyczy położenia chodnika na cmentarzu przy ul. Śląskiej interpelacja Stefania Ewa Czerw 2022-11-09 2022-12-22
417 - rozwiń Dotyczy racjonalnego włączania oświetlenia ulicznego interpelacja Mariusz Pardo 2022-10-27 2022-11-09
416 - rozwiń Dotyczy naprawy ul. Boh. Września przy skrzyżowaniu z ul. Pasymską interpelacja Mariusz Pardo 2022-10-27 2022-11-09
415 - rozwiń Dotyczy naprawyzapadniętej jezdni przy ul. Warszawskiej interpelacja Mariusz Pardo 2022-10-27 2022-11-09
414 - rozwiń Dotyczy współpracy z Gminą Szczytno przy budowie żłobka interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2022-10-27 2022-11-09
413 - rozwiń Dotyczy przycinki drzew oraz sprawdzenia stanu technicznego infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na ulicy Michała Kajki wniosek Paweł Kamil Krassowski 2022-10-27 2022-11-09
412 - rozwiń Dotyczy remontu chodnika przy ul. Lipowej wniosek Paweł Kamil Krassowski 2022-10-27 2022-11-09
411 - rozwiń Dotyczy utworzenia przejścia dla pieszych wniosek Paweł Kamil Krassowski 2022-10-27 2022-11-09
410 - rozwiń Dotyczy sprzedaży mieszkań z zasobów miejskich zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2022-10-27 2022-11-09
409 - rozwiń Dotyczy udostępnienia wyników kontroli i wniosków pokontrolnych wniosek Paweł Kamil Krassowski 2022-10-27 2022-11-09
408 - rozwiń Dotyczy sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach interpelacja Teresa Moczydłowska 2022-10-27 2022-11-09
407 - rozwiń Dotyczy ustawienia półek na znicze w każdym wejsciu na cmentarz interpelacja Anna Teresa Rybińska 2022-10-27 2022-11-09
406 - rozwiń Dotyczy zmiany poziomu wody w jeziorach interpelacja Mariusz Pardo 2022-09-30 2022-10-12
405 - rozwiń Dotyczy zabezpieczeń w przypadku zagrozenia radiacyjnego interpelacja Mariusz Pardo 2022-09-30 2022-09-30
404 - rozwiń Dotyczy butelek oznakowanych logiem stowarzyszenia "Razem dla Mieszkańców i herbem Miasta Szczytno interpelacja Teresa Moczydłowska 2022-09-30 2022-10-12
403 - rozwiń Dotyczy utrzymania rowów odwadniających interpelacja Anna Teresa Rybińska 2022-09-30 2022-10-12
402 - rozwiń Dotyczy zalania ul. Konopnickiej interpelacja Anna Teresa Rybińska 2022-09-30 2022-10-12
401 - rozwiń Dotyczy naprawy zniszczonego asfaltu przy ul. Odrodzenia interpelacja Stefania Ewa Czerw 2022-09-30 2022-10-12
400 - rozwiń Dotyczy wykonania podjazdu na ul. Wańkowicza interpelacja Stefania Ewa Czerw 2022-09-30 2022-10-12
399 - rozwiń Dotyczy karmy dla kotów wolnożyjących interpelacja Stefania Ewa Czerw 2022-09-30 2022-10-12
398 - rozwiń Dotyczy oszczędności wprowadzonych przez Urząd Miejski w Szczytnie i podlegające mu jednostki organizacyjne oraz spółki z większosciowym udziałem Gminy Miejskiej Szczytno zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2022-09-30 2022-10-12
397 - rozwiń Dotyczy awarii sieci wodociągowej interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2022-09-30 2022-10-12
396 - rozwiń Dotyczy dostaw węgla do kotłowni interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2022-09-30 2022-10-12
395 - rozwiń dotyczy funkcjonowania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji AQUA Sp. zo.o. w Szczytnie interpelacja interpelacja zbiorowa 2022-09-30 2022-10-12
394 - rozwiń Dotyczy postawienia wiaty wraz z pojemnikami do segregacji śmieci przy ul. Osiedleńczej 1 interpelacja Rafał Kiersikowski 2022-09-28 2022-10-11
393 - rozwiń Dotyczy ustawienia kosza na śmieci przy sklepie spożywczym znajdującym sie na ul. Paderewskiego interpelacja Rafał Kiersikowski 2022-09-08 2022-09-19
392 - rozwiń Dotyczy przeniesienia przejscia dla pieszych zlokalizowanego przy Domu Dziecka na ul. Niepodległości interpelacja Mariusz Pardo 2022-08-25 2022-09-06
391 - rozwiń Dotyczy przycicnania gałęzi drzew oraz występowanie o przycięcie gałęzi do właścicili posesji interpelacja Mariusz Pardo 2022-08-25 2022-09-06
390 - rozwiń Dotyczy nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki wokół Jeziora Domowego Dużego oraz osiedla Kochanowskiego interpelacja Mariusz Pardo 2022-08-25 2022-09-06
389 - rozwiń Dotyczy zainstalowania barierek ochronnych wzdłuż ulicy Kochanowskiego interpelacja Mariusz Pardo 2022-08-25 2022-09-06
388 - rozwiń Dotyczy poprawienia włazu studzienki kanalizacyjnej przy ul. Kochanowskiego na wysokości numeru 27 interpelacja Mariusz Pardo 2022-08-25 2022-09-06
387 - rozwiń Dotyczy oznaczenia wejść, schodów do instytucji miejskich dla osób niedowidzących i słabowidzących interpelacja Mariusz Pardo 2022-08-25 2022-09-06
386 - rozwiń Dotyczy modernizacji terenu miejskiego przy ul. Polskiej 1-19 interpelacja Arkadiusz Myślak 2022-08-25 2022-09-06
385 - rozwiń Dotyczy kontrolera ruchu drogowego nadzorującego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 interpelacja Arkadiusz Myślak 2022-08-25 2022-09-06
384 - rozwiń Dotyczy przebudowy przejścia dla pieszych na ulicy Lemańskiej interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2022-08-25 2022-09-06
383 - rozwiń Dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości mieszkanców Miasta Szczytno przyjmujących uchodźców z Ukrainy pod swój dach interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2022-08-25 2022-09-06
382 - rozwiń Zapytanie w sprawie wymiaru pomocy kierowanej przez Miasto Szczytno dla uchodźców z Ukrainy zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2022-08-25 2022-09-06
381 - rozwiń Dotyczy występu zespołu Hunter podczas Dni i Nocy Szczytna interpelacja Teresa Moczydłowska 2022-08-25 2022-09-06
380 - rozwiń Dotyczy umieszczenia regulaminu korzystania z boiska sportowego przy ul. Nauczycielskiej interpelacja Tomasz Łachacz 2022-08-25 2022-09-06
379 - rozwiń Dotyczy remontu schodów prowadzących z ul. Konopnickiej na ścieżkę wokół małego jeziora interpelacja interpelacja zbiorowa 2022-08-25 2022-09-06
378 - rozwiń Zapytanie o modernizację placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 zapytanie Rafał Kiersikowski 2022-08-25 2022-09-06
377 - rozwiń Dotyczy funkcjonowania miejskiej oczyszczalni scieków interpelacja Waldemar Andrzej Zimny 2022-07-29 2022-08-08
376 - rozwiń Dotyczy wycinki drzew na ul. Broniewskiego oraz uczestnictwa w realizacji projektu "Od drzewa do miasta" interpelacja Rafał Kiersikowski 2022-08-01 2022-08-05
375 - rozwiń Dotyczy wybudowania pomostu nad jeziorem Domowym Małym interpelacja Rafał Kiersikowski 2022-07-25 2022-08-02
374 - rozwiń Dotyczy montażu znaków informujących o zrewitalizowanym Zamku Krzyżackim na wjazdach do miasta interpelacja Rafał Kiersikowski 2022-07-07 2022-07-18
373 - rozwiń Dotyczy muralu Krzysztofa Klenczona zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2022-06-30 2022-07-11
372 - rozwiń Dotyczy utworzenia parkingu w porozumieniu z księdzem proboszczem parafii Wniebowzięcia Maryi Panny w Szczytnie interpelacja Anna Teresa Rybińska 2022-06-30 2022-07-11
371 - rozwiń Dotyczy udzielenia wsparcia finansowego na remont wieży kościoła Parafii Ewangelicko-Augsburskiej interpelacja Anna Teresa Rybińska 2022-06-30 2022-07-11
370 - rozwiń Dotyczy udzielenia dofinansownaia remontu uszkodzonego dachu wieży kościoła Parafii Ewangelicko-Augsburskiej interpelacja interpelacja zbiorowa 2022-06-30 2022-07-11
369 - rozwiń Dotyczy przywrócenia znaku zakazu wjzadu na działkę przy ul. Lipperta 2 interpelacja interpelacja zbiorowa 2022-06-30 2022-07-11
368 - rozwiń Dutyczy podjęcia działań w celu przywrócenia porządku w kamienicy przy ul. Barcza 3 interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2022-06-30 2022-07-11
367 - rozwiń Dotyczy uzbrojenia terenu przy ul. Tatarkiewicza interpelacja Rafał Kiersikowski 2022-06-30 2022-07-11
366 - rozwiń Dotyczy przesłania koncepcji budowy żłobka interpelacja Aleksandra Malwina Kobus–Drężek 2022-06-30 2022-07-11
365 - rozwiń Dotyczy wycięcia drzew przy ul. Broniewskiego interpelacja Karol Piotr Furczak 2022-06-30 2022-07-11
364 - rozwiń Zapytanie w sprawie kosztów organizacji Dni i Nocy Szczytna zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2022-06-30 2022-07-11
363 - rozwiń Zapytanie w sprawie placu zabaw na plaży miejskiej zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2022-06-30 2022-07-11
362 - rozwiń Dotyczy włączenia do programu dotacyjnego do wymiany nieefektywnych urządzeń grzewczych interpelacja Rafał Kiersikowski 2022-06-23 2022-07-06
361 - rozwiń Dotyczy powiększenia deficytu z Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szczytnie interpelacja Karol Piotr Furczak 2022-05-30 2022-06-10
360 - rozwiń Dotyczy poprawy bezpieczeństwa na drodze przy ul. I. Paderewskiego interpelacja Paweł Malec 2022-05-30 2022-06-10
359 - rozwiń Dotyczy sporów o przyznane dotacje zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2022-05-30 2022-06-10
358 - rozwiń Dotyczy zapytania w sprawie uruchomienia kotłowni gazowej dostarczającej ciepło mieszkańcom interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2022-05-30 2022-06-10
357 - rozwiń Dotyczy utworzenia orkiestry miejskiej interpelacja Anna Teresa Rybińska 2022-05-30 2022-06-10
356 - rozwiń Dotyczy stanu rowów odwadniających interpelacja Anna Teresa Rybińska 2022-05-30 2022-06-10
355 - rozwiń Dotyczy koncepcji ścieżek rowerowych w mieście interpelacja Teresa Moczydłowska 2022-05-30 2022-06-10
354 - rozwiń Dotyczy zabezpieczenia w budżecie środków na remont budynku przy ul. Pułaskiego 10 interpelacja interpelacja zbiorowa 2022-05-11 2022-05-23
353 - rozwiń Dotyczy przeznaczenia środków z dofinansowania imprezy interpelacja Karol Piotr Furczak 2022-04-28 2022-05-10
352 - rozwiń Dotyczy zainstalowania barierek ochronnych wzdłuż ulicy Kochanowskiego na odcinku od przejazdu PKP do wejścia do parku, które oddzielałyby chodznik od ruchliwej ulicy interpelacja Mariusz Pardo 2022-04-28 2022-05-10
351 - rozwiń Dotyczy problematycznych mieszkańców przy ul. Barcza 3 interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2022-04-28 2022-05-10
350 - rozwiń Dotyczy wswpółpracy z Lokalną Organizacja Turystyczną Powiatu Szczycieńskiego oraz uregulowania wszystkich zaległych składek członkowskich interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2022-04-28 2022-05-10
349 - rozwiń Dotyczy dofinansowania remontu wieży kościoła Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Szczytnie interpelacja interpelacja zbiorowa 2022-04-28 2022-05-10
348 - rozwiń Dotyczy remontu nawierzchni asfaltowej przy skrzyżowaniu ulic Leśnej z Osiedleńczą; poprawy bezpieczeństwa na ulicach Lwowskiej i Osiedleńczej; dokończenia uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego przy ul. Tatarkiewicza interpelacja Rafał Kiersikowski 2022-04-28 2022-05-10
347 - rozwiń Dotyczy poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg: Poznańskiej, Lemańskiej, Tetmajera i Solidarności poprzez budowę ronda w porozumieniu z GDDKiA interpelacja interpelacja zbiorowa 2022-04-28 2022-05-10
346 - rozwiń Dotyczy zagospodarowania terenu interpelacja interpelacja zbiorowa 2022-04-28 2022-05-10
345 - rozwiń Dotyczy kwestii odbioru odpadów z jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Szczytno interpelacja Anna Teresa Rybińska 2022-04-28 2022-05-10
344 - rozwiń Dotyczy uruchomienia kotłowni gazowej dostarczającej ciepło mieszkańcom zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2022-04-28 2022-05-10
343 - rozwiń Wniosek w sprawie wsparcia finansowego remontu dachu wieży kościoła Paarafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie wniosek Paweł Kamil Krassowski 2022-04-28 2022-05-10
342 - rozwiń Dotyczy wykonanej dokumentacji kosztorysowej remontu budynku przy ul. K. Pułaskiego 10 zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2022-04-28 2022-05-10
341 - rozwiń Dotyczy kosztów uczestnictwa Gminy Miejskiej w Szczytnie w konkursie zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2022-04-28 2022-05-10
340 - rozwiń Dotyczy podwyżek dla kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego w Szczytnie zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2022-04-28 2022-05-10
339 - rozwiń Dotyczy zagospodarowania terenu przy ul. Polskiej 1-19 interpelacja Arkadiusz Myślak 2022-04-28 2022-05-10
338 - rozwiń Dotyczy środków zaplanowanych na organizację Dni i Nocy Szczytna interpelacja Arkadiusz Myślak 2022-04-28 2022-05-10
337 - rozwiń Dotyczy rozbudowy systemu alarmowania ludności interpelacja Arkadiusz Myślak 2022-04-28 2022-05-10
336 - rozwiń Dotyczy podwyżek czynszu za lokale mieszkalne TBS interpelacja Tomasz Łachacz 2022-04-28 2022-05-10
335 - rozwiń Dotyczy otwierania ofert dotyczących przebudowy ulic interpelacja Anna Teresa Rybińska 2022-03-25 2022-04-06
334 - rozwiń Dotyczy budowy chodnika przy ul. Mieszka I interpelacja Anna Teresa Rybińska 2022-03-25 2022-04-06
333 - rozwiń Dotyczy kwestii związanych z odbiorem odpadów jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Szczytno interpelacja Anna Teresa Rybińska 2022-03-25 2022-04-06
332 - rozwiń Dotyczy dotacji dla organizacji pozarządowych interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2022-03-25 2022-04-06
331 - rozwiń Dotyczy budowy strzelnicy w Szczytnie interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2022-03-25 2022-04-06
330 - rozwiń Dotyczy strefy relaksu na Placu Juranda interpelacja Teresa Moczydłowska 2022-03-25 2022-04-06
329 - rozwiń Dotyczy wydatkowania środków pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2022-03-25 2022-04-06
328 - rozwiń Dotyczy psa błąkającego się w okolicy ul. Królowej Jadwigi interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2022-03-25 2022-04-06
327 - rozwiń Dotyczy wyznaczenia przejścia dla pieszych w okolicy sklepu spożywczego u zbiegu ulic Paderewskiego i Klonowej interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2022-03-25 2022-04-06
326 - rozwiń Dotyczy problemu gromadzenia przedmiotów różnego pochodzenia na posesji przy ul. Kętrzyńskiego 17 interpelacja Stefania Ewa Czerw 2022-03-25 2022-04-06
325 - rozwiń Dotyczy nasadzeń w parku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie interpelacja Beata Boczar 2022-03-25 2022-04-06
324 - rozwiń Dotyczy budowy chodnika przy ul. Mieszka I interpelacja Aleksandra Malwina Kobus–Drężek 2022-03-25 2022-04-06
323 - rozwiń Dotyczy rezygnacji z Dni i Nocy Szczytna interpelacja Arkadiusz Myślak 2022-03-25 2022-04-06
322 - rozwiń Dotyczywymiany barierki przy ul. Warszawskiej wniosek Arkadiusz Myślak 2022-03-25 2022-04-06
321 - rozwiń Dotyczy montażu automatów do karmienia ptaków nad miejskimi akwenami interpelacja Rafał Kiersikowski 2022-03-30 2022-04-06
320 - rozwiń Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ośmiu ulic w Szczytnie interpelacja Rafał Kiersikowski 2022-03-25 2022-04-06
319 - rozwiń Dotyczy wycinki drzew na terenie miasta interpelacja interpelacja zbiorowa 2022-03-25 2022-04-06
318 - rozwiń Dotyczy wyłączenia z planów sprzedaży dzioałki przy ul. Królowej Jadwigi interpelacja Karol Piotr Furczak 2022-03-24 2022-04-06
317 - rozwiń Dotyczy skargi na pracownika schroniska dla zwierząt interpelacja Anna Teresa Rybińska 2022-02-25 2022-03-08
316 - rozwiń Dotyczy odbioru odpadów komunalnych od jednostek podległych miastu przez firmę z Kamionka interpelacja Anna Teresa Rybińska 2022-02-25 2022-03-08
315 - rozwiń Dotyczy zagospodarowania dworca PKS interpelacja Teresa Moczydłowska 2022-02-25 2022-03-08
314 - rozwiń Dotyczy funkcjonowania miejskiej spółki TBS interpelacja Teresa Moczydłowska 2022-02-25 2022-03-08
313 - rozwiń Zapytanie o stan zabezpieczenia miejskich obiektów strategicznych na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej oraz stan gotowości obrony cywilnej ludności Miasta Szczytno zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2022-02-25 2022-03-08
312 - rozwiń Dotyczy przejęcia odcinków drogi krajowej nr 53, 57 oraz 58 interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2022-02-25 2022-03-08
311 - rozwiń Dotyczy remontu budynku przy ul. Pułaskiego 10 interpelacja interpelacja zbiorowa 2022-02-25 2022-03-08
310 - rozwiń Dotyczy zasad funkcjonowania pływalni w Szczytnie interpelacja Rafał Kiersikowski 2022-02-25 2022-03-08
309 - rozwiń Dotyczy przygotowania dokumentacji na przebudowę ulicy Władysława Łokietka interpelacja Piotr Mieczysław Gregorczyk 2022-02-25 2022-03-08
308 - rozwiń Dotyczy wykonania wiaty przystanku autobusowego na ul. Chopina przy Parafii Chrystusa Króla interpelacja Rafał Kiersikowski 2022-02-10 2022-02-15
307 - rozwiń Dotyczy budowy przyszłej obwodnicy Szczytna interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2022-01-31 2022-02-10
306 - rozwiń Dotyczy zajęcia stanowiska dotyczącego uchwał antysmogowych dla obszarów miast województwa warmińsko - mazurskiego oraz dla obszaró poza miastami interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2022-01-31 2022-02-10
305 - rozwiń Dotyczy ustawienia półek na znicze w pobliżu śmietników na cmentarzu interpelacja Anna Teresa Rybińska 2022-01-31 2022-02-10
304 - rozwiń Dotyczy ustawienia wiaty przystankowej przy ul. Władysława IV interpelacja Anna Teresa Rybińska 2022-01-31 2022-02-10
303 - rozwiń Dotyczy "likwidacji oddziału dziecięcego i w dużej części oddziału ginekologiczno - położniczego" interpelacja Anna Teresa Rybińska 2022-01-31 2022-02-10
302 - rozwiń Dotyczy wykonania wiaty przystanku autobusowego przy ul. Chopina interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2022-01-31 2022-02-10
301 - rozwiń Dotyczy urządzeń AED interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2022-01-31 2022-02-10
300 - rozwiń Dotyczy zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników administracji interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2022-01-31 2022-02-10
299 - rozwiń Dotyczy przeznaczenia srodków pozyskanych ze sprzedaży działki przy ul. Lidzbarskiej na inwestycje dla mieszkańców interpelacja Karol Piotr Furczak 2022-01-31 2022-02-01
298 - rozwiń Dotyczy wyznaczenia miejsca na postawienie pojemników do segregacji śmieci przy bloku nr 9 a ulicy Sobieszczańskiego interpelacja Rafał Kiersikowski 2022-02-02 2022-02-02
297 - rozwiń Dotyczy udzielenia informacji na temat zasad funkcjonowania pływalni w Szczytnie interpelacja Rafał Kiersikowski 2022-01-25 2022-02-10
296 - rozwiń Dotyczy udzielenia informacji na temat dokumentacji na zagospodarowanie miejskiego terenu przy budynku Polska 1-19 w Szczytnie interpelacja Arkadiusz Myślak 2022-01-24 2022-02-07
295 - rozwiń Dotyczy montażu stacji uzdatniania powietrza ATANOX interpelacja Rafał Kiersikowski 2021-12-30 2022-01-11
294 - rozwiń Dotyczy wyjaśnienia zachowania i wypowiedzi zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala Powiatowego w Szczytnie interpelacja Paweł Malec 2021-12-21 2022-01-03
293 - rozwiń Dotyczy podjęcia działań w kierunku wspólnej budowy szkoły podstawowej i basenu z Gminą Szczytno interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2021-12-21 2022-01-03
292 - rozwiń Dotyczy udostępnienia wyników kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy interpelacja Sławomir Witold Staszak 2021-12-21 2022-01-03
291 - rozwiń Dotyczy zakończenia prac budowy nawierzchni utwardzonej ul.Piaskowej interpelacja Waldemar Andrzej Zimny 2021-12-21 2022-01-03
290 - rozwiń Dotyczy mieszkań wynajmowanych od TBS interpelacja Tomasz Łachacz 2021-12-21 2022-01-03
289 - rozwiń Dotyczy częstotliwości sprawdzania stanu studzienek kanalizacyjnych pod względem bezpieczeństwa interpelacja Teresa Moczydłowska 2021-12-21 2022-01-03
288 - rozwiń Dotyczy podniesienia studzienek kanalizacyjnych interpelacja Teresa Moczydłowska 2021-12-21 2022-01-03
287 - rozwiń Dotyczy udzielania odpowiedzi na interpelacje podczas sesji. interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-12-21 2022-01-03
286 - rozwiń Dotyczy modernizacji ul. Władysława IV-go. interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-12-21 2022-01-03
285 - rozwiń Dotyczy podwyżek płac dla pracowników Urzędu Miejskiego w Szczytnie. interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-12-21 2022-01-03
284 - rozwiń Dotyczy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta interpelacja interpelacja zbiorowa 2021-12-03 2021-12-17
283 - rozwiń Interpelacja w sprawie zainicjowania konsultacji społecznych dotyczących przebiegu przyszłej obwodnicy interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2021-11-19 2021-12-02
282 - rozwiń Interpelacja w sprawie rozpoczęcia rozmów z Wójtem Gminy Szczytno dotyczącej inwestycji budowy basenu i szkoły interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2021-11-19 2021-12-02
281 - rozwiń Dotyczy odbioru ul. Dąbrowskiego po inwestycji przyłączenia VEOLI interpelacja Arkadiusz Myślak 2021-10-29 2021-11-15
280 - rozwiń Dotyczy modernizacji ul. Wiejskiej interpelacja Arkadiusz Myślak 2021-10-29 2021-11-15
279 - rozwiń Dotyczy poprawy bezpieczeństwa na ul. Skłodowskiej oraz ul. Kochanowskiego interpelacja Arkadiusz Myślak 2021-10-29 2021-11-15
278 - rozwiń Dotyczy modernizacji/zagospodarowania terenu miejskiego przy ul. Polska 1-19 interpelacja Arkadiusz Myślak 2021-10-29 2021-11-15
277 - rozwiń Dotyczy rozwiazania problemu mieszkańców ulicy Kopernika, którzy zmagają się z zalanymi piwnicami podczas deszczu interpelacja Andrzej Zdzisław Dziuban 2021-10-29 2021-11-15
276 - rozwiń Dotyczy doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Pasymsk-Boh. Westerplatte, Bh. Westerplatte - Osuchowskiego, Boh. Westerplatte - Kochanowskiego - Leśna, Leśna-Kopernika, Warszawska-Kolejowa interpelacja Mariusz Pardo 2021-10-29 2021-11-15
275 - rozwiń Dotyczy dokończenia remontu fragmentu ul. Osuchowskiego interpelacja Mariusz Pardo 2021-10-29 2021-11-15
274 - rozwiń Dotyczy przygotowania dokumentacji na modernizację pierwszego odcinka ul. Gdańkiej interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-10-29 2021-11-15
273 - rozwiń Zapytanie o termin wykonania dokumentacji na przebudowę trzeciego odcinka ul. Gdańskiej zapytanie Anna Teresa Rybińska 2021-10-29 2021-11-15
272 - rozwiń Zapytanie o termin odmulenia i skoszenia Kanału Domowego oraz rowów przy ul. Staszica, torów kolejowych w pobliżu ul. Wieniawskiego zapytanie Anna Teresa Rybińska 2021-10-29 2021-11-15
271 - rozwiń Dotyczy udostępnienia umowy ze spółką Aqua w sprawie utrzymania systemu kanalizacji deszczowej interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-10-29 2021-11-15
270 - rozwiń Dotyczy poprawy odwodnienia odnogi ul. Kętrzyńskiego - równoległej do ul. Drzymały. interpelacja Stefania Ewa Czerw 2021-10-29 2021-11-15
269 - rozwiń Dotyczy udzielenia informacji o terminie rozpoczęcia zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Nauczycielskiej i Leyka interpelacja Tomasz Łachacz 2021-10-29 2021-11-15
268 - rozwiń Dotyczy utworzenia miejsc parkingowych przy ul. Bohaterów Września 1939 interpelacja Tomasz Łachacz 2021-10-29 2021-11-15
267 - rozwiń Dotyczy dostosowania obiektów miejskich do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2021-10-29 2021-11-15
266 - rozwiń Dotyczy budowy przejścia dla pieszych przez ulicę Wielbarską interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2021-10-29 2021-11-15
265 - rozwiń Dotyczy wymiany płytek chodnikowych na ul. Żeromskiego interpelacja Teresa Moczydłowska 2021-10-29 2021-11-15
264 - rozwiń Dotyczy naprawy badź wymiany ław na targowisku interpelacja Teresa Moczydłowska 2021-10-29 2021-11-15
263 - rozwiń Dotyczy pozyskania środków w ramach konkursu interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2021-10-29 2021-11-15
262 - rozwiń Dotyczy zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej interpelacja Karol Piotr Furczak 2021-10-18 2021-11-29
261 - rozwiń Dotyczy rozszerzenia dofinansowania programu "Czyste Powietrze - Warto Dbać" o panele fotowoltaiczne interpelacja Rafał Kiersikowski 2021-10-15 2021-10-27
260 - rozwiń Wnioski do budżetu miasta na 2022 rok wniosek Piotr Mieczysław Gregorczyk 2021-09-30
259 - rozwiń Wnioski do budżetu miasta na 2022 rok wniosek Beata Boczar 2021-09-30
258 - rozwiń Wnioski do budżetu miasta na 2022 rok wniosek Paweł Kamil Krassowski 2021-09-28
257 - rozwiń Wnioski do budżetu miasta na 2022 rok wniosek Anna Teresa Rybińska 2021-09-30
256 - rozwiń Wnioski do budżetu miasta na 2022 rok wniosek Paweł Malec 2021-09-28
255 - rozwiń Wnioski do budżetu miasta na 2022 rok wniosek Teresa Moczydłowska 2021-08-31
254 - rozwiń Wnioski do budżetu miasta na 2022 rok wniosek Karol Piotr Furczak 2021-09-28
253 - rozwiń Wnioski do budżetu miasta na 2022 rok. wniosek Tomasz Łachacz 2021-10-06
252 - rozwiń Wnioski do budżetu miasta na 2022 rok wniosek Robert Artur Siudak 2021-10-05
251 - rozwiń Wnioski do budżetu miasta na 2022 rok wniosek Rafał Kiersikowski 2021-09-30
250 - rozwiń Dotyczy zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej interpelacja Karol Piotr Furczak 2021-10-04 2021-10-13
249 - rozwiń Wnioski do budżetu miasta na 2022 rok: o zabezpieczenie środków finansowych na projekt przejścia przez tory na linii kolejowej nr 35 Ostrołęka-Szczytno biegnące wzdłuż ul. Leśnej,wykonanie wiaty przystanku autobusowego na ul. Chopina oraz wykonanie trwałej nawierzchni na odcinku ul. Leśnej, ul.Norwida, wymianę nawierzchni na ul. Równoległej,wykonanie dokumenmtacji na przebudowę ul. Tatarkiewicza. wniosek Agnieszka Izabela Kosakowska 2021-09-30
248 - rozwiń Wnioski o zabezpieczenie środków w 2022 roku na konserwację zabytków, utworzenie miasteczka drogowego przy SP nr 3 oraz wybudowanie ścieżek rowerowych na terenie miasta Szczytno. wniosek Andrzej Zdzisław Dziuban 2021-09-30
247 - rozwiń Prośba o zaangażowanie odpowiednich służb w celu przywrócenia spokoju w kamienicy przy ul. Barcza 3 interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2021-09-30 2021-10-13
246 - rozwiń Prośba o remont schodów do jeziora przy ZS nr 1 od strony ul. Konopnickiej interpelacja Paweł Malec 2021-09-30 2021-10-13
245 - rozwiń Zapytanie w sprawie jakości wody w Jeziorze Domowym Małym interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2021-09-30 2021-10-13
244 - rozwiń Prośba o uzupełnienie odpowiedzi na zapytanie w sprawie dostosowania obiektów miejskich do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2021-09-30 2021-10-13
243 - rozwiń Dotyczy rejestru umów zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2021-09-30 2021-10-13
242 - rozwiń Prośba o udostępnienie wniosków pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w TBS Szczytno interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-09-30 2021-10-13
241 - rozwiń Prośba o ustawienie tablic informacyjnych przy zabytkowych ruinach oraz innych obiektach przed rozpoczęciem sezonu turystycznego 2022 interpelacja Arkadiusz Myślak 2021-09-08 2021-09-14
240 - rozwiń Dotyczy zajęcia się przez Radę i Burmistrza problemami zdrowia mieszkańców interpelacja Stefania Ewa Czerw 2021-08-31 2021-09-13
239 - rozwiń Zpytanie dotyczące podjecia działań w celu pozyskania dofinansowania na modernizację oczyszczalni scieków interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-08-31 2021-09-13
238 - rozwiń Zapytanie o ilość członków rodzin radnych oraz radnych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach podległych miastu zapytanie Anna Teresa Rybińska 2021-08-31 2021-09-13
237 - rozwiń Dotyczy zatrudnienia Radnego w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie zapytanie Anna Teresa Rybińska 2021-08-31 2021-09-13
236 - rozwiń Dotyczy podjęcia współpracy z Wójtem Gminy Szczytno w celu remontu ul. Łomżyńskiej, modernizacji oczyszczalni ścieków, budowy sali gimnastycznej przy SP nr 2 oraz boisk sportowych przy szkołach podstawowych interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-08-31 2021-09-13
235 - rozwiń Dotyczy ustawienia kilku ławeczek na początku ścieżki rowerowej Szczytno-Dźwierzuty od ul. Piłsudskiego interpelacja Teresa Moczydłowska 2021-08-31 2021-09-13
234 - rozwiń Zapytanie o możliwość wykonania kilku miejsc parkingowych dla osób korzystających ze ścieżki rowerowej Szczytno-Dźwierzuty zapytanie Teresa Moczydłowska 2021-08-31 2021-09-13
233 - rozwiń Dotyczy remontu ul. Broniewskiego interpelacja Teresa Moczydłowska 2021-08-31 2021-09-13
232 - rozwiń Interpelacja w sprawie podjęcia działań w celu budowy żłobka interpelacja interpelacja zbiorowa 2021-08-31 2021-09-13
231 - rozwiń Dotyczy przebudowy ul. Zielonej interpelacja Andrzej Zdzisław Dziuban 2021-08-31 2021-09-13
230 - rozwiń Zapytanie w sprawie adaptacji pomieszczeń na potrzeby miejskiego żłobka zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2021-08-31 2021-09-13
229 - rozwiń Zapytanie w sprawie grantów dla szkół zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2021-08-31 2021-09-13
228 - rozwiń Zapytanie w sprawie dostosowania obiektów miejskich do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2021-08-31 2021-09-13
227 - rozwiń Dotyczy pomocy rodzinom z Afganistanu interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2021-08-31 2021-09-13
226 - rozwiń Propozycje zagospodarowania terenów rekreacyjnych w mieście interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2021-08-31 2021-09-13
225 - rozwiń Dotyczy przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych drzew interpelacja Rafał Kiersikowski 2021-08-25 2021-09-07
224 - rozwiń Dotyczy odbioru odpadów segregowanych na ul. Leśnej interpelacja Mariusz Pardo 2021-08-24 2021-09-06
223 - rozwiń Dotyczy naprawy nawierzchni ulicy Nowowiejskiego interpelacja Mariusz Pardo 2021-08-24 2021-09-06
222 - rozwiń Dotyczy pomalowania pasów na przejściu dla pieszych na ulicy Osuchowskiego interpelacja Mariusz Pardo 2021-08-24 2021-09-06
221 - rozwiń Dotyczy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Szczytno interpelacja interpelacja zbiorowa 2021-09-23 2021-09-07
220 - rozwiń Dotyczy zakłócania porządku i ciszy nocnej w obrębie sklepu monopolowego Paradox przy ul. Lipperta 2A w Szczytnie. interpelacja Mariusz Pardo 2021-08-12 2021-08-25
219 - rozwiń Dotyczy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Szczytno interpelacja interpelacja zbiorowa 2021-08-03 2021-08-16
218 - rozwiń Dotyczy przeglądów plac zabaw na terenie miasta interpelacja Rafał Kiersikowski 2021-07-26 2021-07-30
217 - rozwiń Dotyczy udzielenia informacji na temat ilości dzieci uczęszczających do szczycieńskich szkół, które zamieszkują Gminę Wiejską Szczytno oraz kosztu ponoszonego przez miasto na jednego ucznia interpelacja Mariusz Pardo 2021-06-28 2021-07-09
216 - rozwiń Dotyczy posadzenia drzew i krzewów w mieście Szczytno interpelacja Mariusz Pardo 2021-06-28 2021-07-09
215 - rozwiń Dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa na ul. Lwowskiej interpelacja Rafał Kiersikowski 2021-06-28 2021-07-09
214 - rozwiń Dotyczy procedury przyznania nagród dla uzdolnionych uczniów oraz wniosek o zmianę uchwały w zakresie zwiększenia środków na nagrody Burmistrza w wysokości min. 400 zł dla każdego uzdolnionego ucznia zapytanie Zbigniew Janusz Orzoł 2021-06-28 2021-07-09
213 - rozwiń Dotyczy urządzenia przejścia dla pieszych w okolicy sklepu spożywczego u zbiegu ulic Paderewskiego i Klonowej interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2021-06-28 2021-07-09
212 - rozwiń Dotyczy ustawiebia półek na cmentarzu interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-06-28 2021-07-09
211 - rozwiń Dotyczy zalania pomieszczeń w Zamku Krzyżackim interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-06-28 2021-07-09
210 - rozwiń Dotyczy modernizacji ul. Wiejskiej interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-06-28 2021-07-09
209 - rozwiń Dotyczy sprzątnięcia trawników i chodników przy ul. Władysława IV-go interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-06-28 2021-07-09
208 - rozwiń Dotyczy budowy mieszkań w Szczytnie interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2021-06-28 2021-07-09
207 - rozwiń Dotyczy utrzymania czystości na cmentarzu komunalnym interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2021-06-28 2021-07-09
206 - rozwiń Prośba o montaż tablic informacyjnych przy zabytkach Szczytna interpelacja Arkadiusz Myślak 2021-06-28 2021-07-09
205 - rozwiń Dotyczy usunięcia zagraconych samochodów przy ul. Kościuszki interpelacja Teresa Moczydłowska 2021-06-28 2021-07-09
204 - rozwiń Dotyczy rozwiązania problemu wieży ciśnień interpelacja Teresa Moczydłowska 2021-06-28 2021-07-09
203 - rozwiń Dotyczy wstrzymania rozbiórki schroniska młodzieżowego interpelacja Teresa Moczydłowska 2021-06-28 2021-07-09
202 - rozwiń Wniosek w sprawie zwiększenia środków na nagrody dla uzdolnionych uczniów wniosek Tomasz Łachacz 2021-06-23 2021-06-30
201 - rozwiń Dotyczy funkcjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2021-06-08 2021-06-22
200 - rozwiń Interpelacja w sprawie funkcjonowania Strefy Inwestora interpelacja interpelacja zbiorowa 2021-06-07 2021-06-21
199 - rozwiń Interpelacja w spraqwie dokumentacji na przebudowę drogi przy ul. Spółdzielczej interpelacja Andrzej Zdzisław Dziuban 2021-06-07 2021-06-14
198 - rozwiń Dotyczy sprzątania ulic po zimie i nieskoszonych trawników. interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-05-31 2021-06-14
197 - rozwiń Dotyczy budowy chodnika przy ul. Mieszka I interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-05-31 2021-06-14
196 - rozwiń Prośba o wzmożenie działań mających na celu usunięcie pisaku zalegającego na ulicach i chodnikach po sezonie zimowym. interpelacja Mariusz Pardo 2021-05-31 2021-06-14
195 - rozwiń Prośba o udzielenie informacji, czy miasto prowadzi monitoring ilości osób zaszczepionych przeciw COVID-19. interpelacja Mariusz Pardo 2021-05-31 2021-06-14
194 - rozwiń Interpelacja w sprawie możliwości wniesienia poprawki do uchwały w sprawie uzyskania pomocy de minimis interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2021-05-31 2021-06-14
193 - rozwiń Interpelacja w sprawie powołania uzdrowiska w mieście Szczytno interpelacja Waldemar Andrzej Zimny 2021-05-26 2021-06-07
192 - rozwiń Prośba o utworzenie miejsca rekreacji i placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Osuchowieckiego i Krótkiej interpelacja Rafał Kiersikowski 2021-05-25 2021-06-07
191 - rozwiń Prośba o sprecyzowanie stanowiska Burmistrza co do możliwości realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych ujętych w uchwale budżetowej oraz podania informacji na temat stopnia zaawansowania porozumień z Gminą Szczytno w sprawie realizacji przedmiotowych inwestycji drogowych interpelacja interpelacja zbiorowa 2021-05-25 2021-06-07
190 - rozwiń Interpelacja w sprawie wdrożenia projektu "Szczytno bez wad postawy"dla wszystkich pierwszoklasistów interpelacja interpelacja zbiorowa 2021-05-20 2021-06-01
189 - rozwiń Interpelacja w sprawie budowy/rozbudowy żłobka miejskiego interpelacja Tomasz Łachacz 2021-05-19 2021-06-01
188 - rozwiń Wniosek o dostarczenie kserokopii umowy wraz z późniejszymi aneksami dotyczących rekonstrukcji "ruin zamku" interpelacja Tomasz Żuchowski 2021-05-17 2021-05-26
187 - rozwiń Prośba o udzielenie informacji na temat aktualnego stanu realizacji budżetu miasta Szczytno na rok 2021 w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 , w tym przebudowy i modernizacji ulic: Gdańskiej, Piaskowej, Orzeszkowej. interpelacja interpelacja zbiorowa 2021-05-10 2021-05-24
186 - rozwiń Prośba o informację o stanie zaawansowania formalności związanych z budową obwodnicy miasta Szczytno interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2021-04-29 2021-05-13
185 - rozwiń Prośba o wykonanie oświetlenia parkingu przy cmentarzu przy ul. Mrongowiusza interpelacja Paweł Malec 2021-04-29 2021-05-13
184 - rozwiń Wniosek o udostępnienie analiz i ekspertyz finansowych na podstawie których podjęta została decyzja o rezygnacji z inwestycji InnoPolice wniosek Paweł Kamil Krassowski 2021-04-29 2021-05-13
183 - rozwiń Pytania dotyczące formy realizacji projektu i pozyskania funduszy na współpracę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-04-29 2021-05-13
182 - rozwiń Pytania dotyczące planowanego utworzenia nowego oddziału przedszkolnego w Hali Wagnera interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-04-29 2021-05-13
181 - rozwiń Prośba o dostawienie nowych urządzeń na placu zabaw przy ul. Suwalskiej oraz ogrodzenie tego placu interpelacja Paweł Malec 2021-04-29 2021-05-13
180 - rozwiń Interpelacja w sprawie planu utworzenia oddziału Miejskiego Przedszkola w Hali Wagnera interpelacja Paweł Malec 2021-04-29 2021-05-13
179 - rozwiń Zapytanie o prace związane z budową obwodnicy Szczytna interpelacja Arkadiusz Myślak 2021-04-29 2021-05-13
178 - rozwiń Prośba o udzielenie informacji, na jakim etapie jest projekt zagospodarowania terenu przy ul. Polskiej 1-19 interpelacja Arkadiusz Myślak 2021-04-29 2021-05-13
177 - rozwiń Interpelacja w sprawie remontu stadionu przy ul. Śląskiej interpelacja Arkadiusz Myślak 2021-04-29 2021-05-13
176 - rozwiń Zapytanie w sprawie prowadzonej koresponencji w bieżącym roku z GDDKiA w sprawie remontu ul. Warszawskiej, Curie Skłodowskiej i Wielbarskiej. interpelacja Arkadiusz Myślak 2021-04-29 2021-05-13
175 - rozwiń Interpelacja w sprawie przedłużenia Roku Klenczonowskiego w Szczytnie do końca sierpnia 2022 roku. interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2021-04-29 2021-05-13
174 - rozwiń Interpelacja w sprawie procedur antymobbingowych w jednostkach podległych miastu. interpelacja Teresa Moczydłowska 2021-04-29 2021-05-13
173 - rozwiń Prośbą o informację, czy są prowadzone jakieś rozmowy z właścicielami tzw. pawilonów na ulicy Odrodzenia, w sprawie ich przebudowy, by uzyskały postać kamienic. interpelacja Mariusz Pardo 2021-04-29 2021-05-13
172 - rozwiń Prośba o informację, czy są prowadzone jakieś rozmowy z właścicielami dworca autobusowego interpelacja Mariusz Pardo 2021-04-29 2021-05-13
171 - rozwiń Prośba o naprawę nawierzchni ulic Bohaterów Westerplatte oraz Leśnej, do skrzyżowania z ul. Osiedleńczą wraz ze skrzyżowaniem interpelacja Mariusz Pardo 2021-04-29 2021-05-13
170 - rozwiń Prośba o zgłoszenie GDDKiA konieczności naprawy nawierzchni w okolicach głównego skrzyżowania w mieście (Odrodzenia, Polska, 1-go Maja, Warszawska) interpelacja Mariusz Pardo 2021-04-29 2021-05-13
169 - rozwiń Zapytania dotyczące działalności Wydziału Promocji oraz współpracy z Muzeum Mazurskim oraz Portem Lotniczym Mazury zapytanie Waldemar Andrzej Zimny 2021-04-12 2021-04-26
168 - rozwiń Zapytanie w sprawie jakości wody w jeziorach zapytanie Paweł Kamil Krassowski 2021-04-01 2021-04-13
167 - rozwiń Interpelacja w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2021-04-01 2021-04-13
166 - rozwiń Zapytanie o powód braku udzielenia odpowiedzi na zapytanie z ostatniej sesji dotyczącej wpływu zwolnienia dyrektora ZGK w Szczytnie na estetykę miasta. zapytanie Anna Teresa Rybińska 2021-03-30 2021-04-13
165 - rozwiń Z jakiego powodu zostały wycięte drzewa przy ul. Władysława IV-go. zapytanie Anna Teresa Rybińska 2021-03-30 2021-04-13
164 - rozwiń Zapytanie o wpływ zwolnienia byłego Dyrektora ZGK w Szczytnie na estetykę miasta zapytanie Anna Teresa Rybińska 2021-03-30 2021-04-13
163 - rozwiń Interpelacja w sprawie przedstawienia informacji dotyczącej rozbudowy drogi krajowej nr 57 na odcinku Dębówko - Szczytno interpelacja Paweł Malec 2021-03-30 2021-04-13
162 - rozwiń Interpelacja w sprawie udostępnienia mieszkańcom informacji o pndemii w celu ochrony zdrowia i życia interpelacja Teresa Moczydłowska 2021-03-30 2021-04-13
161 - rozwiń Interpelacja w sprawie przejścia dla pieszych przez ulicę Wielbarską interpelacja Teresa Moczydłowska 2021-03-30 2021-04-13
160 - rozwiń Interpelacja w sprawie siedziby stowarzyszeń przy ul. Pułaskiego 10 interpelacja Tomasz Łachacz 2021-03-30 2021-04-13
159 - rozwiń Interpelacja w sprawie budowy sali gimnastycznej w szkole Podstawowej nr 2 interpelacja Tomasz Łachacz 2021-03-30 2021-04-13
158 - rozwiń Prośba o umieszczenie piłkochwytów na boiskach przy ul. Lidzbarskiej i na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 interpelacja Karol Piotr Furczak 2021-03-30 2021-04-13
157 - rozwiń Prośba o wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Łomżyńskiej interpelacja Karol Piotr Furczak 2021-03-30 2021-04-13
156 - rozwiń Prośba o możliwość pomocy w dystrybucji maseczek dla mieszkańców zapytanie Karol Piotr Furczak 2021-03-24 2021-03-25
155 - rozwiń Prośba Klubu Radnych Razem dla Mieszkańców o kompleksowe rozwiązanie problemu deficytu miejsc w żłobku i przedszkolach miejskich interpelacja Robert Artur Siudak 2021-04-22 2021-04-06
154 - rozwiń Dotyczy utworzenia punktu konsultacyjnego "Czyste Powietrze" w Urzędzie Miejskim oraz kosztu czujnika monitorującego jakosć powietrza interpelacja Rafał Kiersikowski 2021-03-10 2021-03-22
153 - rozwiń Interpelacja w sprawie publikowania rejestru umów interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2021-03-10 2021-03-18
152 - rozwiń Dotyczy: planów w zakresie remontu ulicy Osuchowskiego. interpelacja Mariusz Pardo 2021-02-24 2021-03-10
151 - rozwiń Dotyczy: 1) zamontowania radarowego wyświetlacza prędkości na ulicy Marii Curie-Skłodowskiej przy wjeździe do Szkoły Podstawowej nr 3, 2) działań podjętych w sprawie przywrócenia przez GDDKiA planowanych wcześniej inwestycji związanych z modernizacją dróg krajowych 3) likwidacji rurociągu kanalizacji sanitarnej blokującego możliwość przepływania kajaków, łodzi i innego sprzętu pływającego pomiędzy jeziorami, 4) zaprojektowania mostu nad kanałem pomiędzy jeziorami w sposób umożliwiający przepływanie statk interpelacja Mariusz Pardo 2021-02-24 2021-03-10
150 - rozwiń Dotyczy: odśnieżania dróg krajowych. wniosek Mariusz Pardo 2021-02-24 2021-03-10
149 - rozwiń Dotyczy: zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym w obecnej kadencji Burmistrza Miasta Szczytno interpelacja Teresa Moczydłowska 2021-02-24 2021-03-10
148 - rozwiń Dotyczy: wniosków złożonych do Burmistrza Miasta Szczytno przez Radę Gospodarczą. interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-02-24 2021-03-10
147 - rozwiń Dotyczy: Strategii wykorzystania potencjału gospodarczego i ekonomicznego rozwoju miasta. interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-02-24 2021-03-10
146 - rozwiń Dotyczy: odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-02-24 2021-03-10
145 - rozwiń Dotyczy: likwidacji klasy VII D w Szkole Podstawowej nr 6. interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-02-24 2021-03-10
144 - rozwiń Dotyczy: utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczytnie interpelacja Tomasz Łachacz 2021-02-24 2021-03-10
143 - rozwiń Dotyczy: planów likwidacji klas w Szkole Podstawowej nr 6 interpelacja Tomasz Łachacz 2021-02-24 2021-03-10
142 - rozwiń Dotyczy parku zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 3 interpelacja Tomasz Żuchowski 2021-02-24 2021-03-10
141 - rozwiń Dotyczy przyłączenia do sieci ciepłowniczej Veolia, budynku na ul. Sobieszczańskiego 7 interpelacja Tomasz Żuchowski 2021-02-24 2021-03-10
140 - rozwiń Dotyczy: inwestycji pod nazwą "hamaki miejskie"; sprawy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Linki - dworzec PKS interpelacja Teresa Moczydłowska 2021-01-28 2021-02-12
139 - rozwiń Dotyczy: siedziby stowarzyszeń przy ul. Pułaskiego 10; zapewnienia bezpiecznego dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 6; finansowania eksploatacji samochodu pożarniczego OSP Szczytno interpelacja Tomasz Łachacz 2021-01-28 2021-02-12
138 - rozwiń Dotyczy: zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Szczytno na rok 2021; możliwości przydziału mieszkania lokatorskiego;wniosek o udostępnienie protokołów z posiedzeń komisji stałych oraz sesji Rady Miejskiej w Szczytnie interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2021-01-28 2021-02-12
137 - rozwiń dotyczy: wyremontowanego gabinetu Pani Dyrektor TBS; charakteru pracy zdalnej w okresie jesiennym 2020 r. kierownictwa MOS oraz pracowników Hali Widowiskowo - Sportowej im. Huberta Wagnera; pracy zdalnej w Szkole Sportowej interpelacja Anna Teresa Rybińska 2021-01-28 2021-02-12
136 - rozwiń Dotyczy wyłączenia przedsiębiorców z systemu odbioru odpadów interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2021-02-28 2021-02-12
135 - rozwiń Interpelacja w sprawie zakupu budynku Hotelu Leśna i przeznaczenie go na realizację zadań własnych interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2021-01-20 2021-02-03
134 - rozwiń Prośba o uzupełnienie odpowiedzi na zapytanie z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie realizacji inwestycji rewitalizacji ruin zamku. interpelacja Rafał Kiersikowski 2021-01-14 2021-01-27
133 - rozwiń Prośba o opracowanie koncepcji zagospodarowania i rozbudowy parku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej oraz budowę Domu Seniora ze świetlicą na osiedlu Kochanowskiego interpelacja Andrzej Zdzisław Dziuban 2020-12-29 2021-01-11
132 - rozwiń Dotyczy stworzenia bezpiecznego i bezkolizyjnego dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 6 interpelacja Tomasz Łachacz 2020-12-29 2021-01-12
131 - rozwiń Prośba o ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości przed przejściem od strony ul. Warszawskiej interpelacja Arkadiusz Myślak 2020-12-29 2021-01-12
130 - rozwiń Prośba o ustawienie wiaty przystankowej na przystanku autobusowym przy skrzyżowaniu ulic Władysława IV-go z ul. Lidzbarską interpelacja Anna Teresa Rybińska 2020-12-29 2021-01-12
129 - rozwiń Dotyczy realizacji inwestycji rewitalizacji ruin zamku w Szczytnie interpelacja Rafał Kiersikowski 2020-12-15 2020-12-28
128 - rozwiń Dotyczy zaplanowania miejsca i budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Szczytnie interpelacja Rafał Kiersikowski 2020-12-04 2020-12-14
127 - rozwiń Dotyczy pomocy ze strony samorządu dla Pogotowia Ratunkowego interpelacja Rafał Kiersikowski 2020-11-23 2020-11-30
126 - rozwiń Dotyczy przeznaczenia środków budżetowych, które nie zostały wydatkowane na lodowisko miejskie, na dożywianie osób bezdomnych i najuboższych w okresie zimowym interpelacja Sławomir Witold Staszak 2020-11-18 2020-11-30
125 - rozwiń Dotyczy zamontowania dwóch wiat przystankowych przy ul. Solidarności interpelacja Sławomir Witold Staszak 2020-11-18 2020-11-30
124 - rozwiń Dotyczy pomocy ze strony samorządu dla szczycieńskich przedsiębiorców interpelacja Rafał Kiersikowski 2020-11-17 2020-12-30
123 - rozwiń prośba o przywrócenie usuniętych lip na terenie zielonym przy ul. Pasymskiej oraz zagospodarowania terenu między blokami 23, 25, 27 przy ul. Pasymskiej i Chopina 1 interpelacja Rafał Kiersikowski 2020-11-16 2020-11-30
122 - rozwiń Prośba o podanie przyczyny wykonania chodnika przy ul. Mieszka I-go tylko po jednej stronie oraz prośba o podanie terminu wybudowania chodnika przy pozostałych posesjach;zapytanie o termin podjęcia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa na ul. Władysława IV-go interpelacja Anna Teresa Rybińska 2020-10-30 2020-11-13
121 - rozwiń Prośba o uporządkowanie terenu należącego do miasta w obrębie dworca PKP oraz zwiększenie liczby pociągów interpelacja Teresa Moczydłowska 2020-10-30 2020-11-13
120 - rozwiń Prośba o podjęcie działań mających na celu stworzenie bezpiecznego i bezkolizyjnego dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 6 interpelacja Tomasz Łachacz 2020-10-30 2020-11-13
119 - rozwiń Prośba o uzupełnienie odpowiedzi na interpelacje z dnia 27 sierpnia 2020 r. interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2020-10-30 2020-11-13
118 - rozwiń Prośba o doświetlenie przejść dla pieszych w miejscach o słabej widoczności oraz urządzenie przejść dla pieszych w okolicy sklepu spożywczego u zbiegu ulic Paderewskiego i Klonowej interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2020-11-03 2020-11-13
117 - rozwiń dotyczy: naprawy studzienek kanalizacyjnych na ul. Władysława IV; stanu oczyszczalni ścieków; realizacji interpelacji w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Królewskiego; problemu nauki pływania w klasach o profilu pływackim; realizacji treści programowych z działu Lekkoatletyka w Szkole Sportowej; nowego naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego. interpelacja Anna Teresa Rybińska 2020-08-27 2020-09-10
116 - rozwiń dotyczy: Strategii Ziemi Szczycieńskiej i rezygnacji z realizacji projektu "Budowa i wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie"; programu "Rozwój Lokalny"; pływalni WSPOL interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2020-08-27 2020-09-10
115 - rozwiń dotyczy: zakupu butelek filtrujących wielokrotnego użytku dla wszystkich pierwszoklasistów; zagospodarowania lasku przy ul. Ostrołęckiej. interpelacja Rafał Kiersikowski 2020-08-27 2020-09-10
114 - rozwiń dotyczy: zwiększenie bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego, Leśnej i Boh. Westerplatte; oceny możliwości zamontowania bramek mierzenia temperatury w szkolach podstawowych interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2020-08-27 2020-09-10
113 - rozwiń dotyczy: nie przestrzegania znaku zakazu wjazdu dla samochodów powyżej 2,5 ton na głównym skrzyżowaniu - w jazd z ul. 1 Maja; usunięcia znaku B-35 (zakaz postoju) przy ul. Odrodzenia 33-35,39. interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2020-08-27 2020-09-10
112 - rozwiń dotyczy rozbudowy drogi krajowej nr 57 na odcinku Dębówko - Szczytno (ul. Gizewiusza i ul. Śląska) interpelacja Paweł Malec 2020-08-27 2020-09-10
111 - rozwiń dotyczy: dokonania nasadzeń i krzewów na Osiedlu Kochanowskiego interpelacja Mariusz Pardo 2020-08-27 2020-09-10
110 - rozwiń dotyczy: budowy oświetlenia ulicznego na ul. Tatarkiewicza; organizacji pobytu dzieci w świetlicy oraz dożywiania dzieci w szkole interpelacja Beata Boczar 2020-08-27 2020-09-10
109 - rozwiń dotyczy zamontowania progów zwalniających na ul. Lidzbarskiej oraz oznakowania skrzyżowań ul. Lidzbarskiej z ul. Gdańską i ul. Mieszka I; organizacja koncertu w 40. rocznicę śmierci Krzysztofa Klenczona interpelacja Karol Piotr Furczak 2020-08-27 2020-09-10
108 - rozwiń dotyczy karmienia kotów wolno żyjących interpelacja Stefania Ewa Czerw 2020-08-27 2020-09-10
107 - rozwiń wniosek o podjęcie działań w celu pozyskania dofinansowania na zadani9e w ramach drugiej edycji konkursu interpelacja Tomasz Łachacz 2020-06-16 2020-07-10
106 - rozwiń budowa chodnika przy ul. Mieszka I oraz prośba o powstawienie luster na wyjazdach z ul. Zakole na ul. Borową i oznakowania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu tych dróg interpelacja Aleksandra Malwina Kobus–Drężek 2020-06-30 2020-07-10
105 - rozwiń wyrównanie ul. Leśnej i demontaż ławek interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2020-06-30 2020-07-10
104 - rozwiń poprawa bezpieczeństwa dotycząca ulic Warszawskiej, M.Curie-Skłodowskiej, Wielbarskiej oraz skrzyżowania ul. Przemysłowej, Lipowej i Wielbarskiej; modernizacja terenu przy u. Polskiej 1-19 interpelacja Arkadiusz Myślak 2020-06-30 2020-07-10
103 - rozwiń interpelacja w sprawie wsparcia przedsiębiorców z terenu miasta Szczytno interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2020-06-30 2020-07-10
102 - rozwiń prośba o częste wyrównywanie szutrowego fragmentu ul. Leśnej oraz o wyregulowanie studzienek na ul. Boh. Westerplatte interpelacja Beata Boczar 2020-06-30 2020-07-10
101 - rozwiń prośba o zagospodarowanie terenu przy sklepie interpelacja Rafał Kiersikowski 2020-06-30 2020-07-10
100 - rozwiń dokarmianie kotów wolnożyjących; zalewanie posesji przez wody opadowe przy ul. Kętrzyńskiego i Drzymały; wycięcie ławek przy sklepie interpelacja Stefania Ewa Czerw 2020-06-30 2020-07-10
99 - rozwiń Prośba o przeprowadzenie analizy założeń konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2014-2020 interpelacja Tomasz Łachacz 2020-05-29 2020-06-10
98 - rozwiń Zapytanie o utworzenie miejsc parkingowych w centrum miasta oraz plany odnośnie parkowania samochodów na Placu Juranda interpelacja Teresa Moczydłowska 2020-05-29 2020-06-10
97 - rozwiń Prośba o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego interpelacja Anna Teresa Rybińska 2020-05-29 2020-06-10
96 - rozwiń Zapytanie w sprawie programu wsparcia przedsiębiorców "Miasto podaje rękę Przedsiębiorcom"; zapytanie w sprawie pobierania opłat za powierzchnię reklamową; zapytanie w sprawie akcji "Zakupy dla Seniora"; zapytanie w sprawie inwestycji Zamek Krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa Warmińsko-Mazurskiego interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2020-05-29 2020-06-09
95 - rozwiń Interpelacja w sprawie udziału w konkursie dotyczącym upowszechniania sportu dzieci i młodzieży szkolnej interpelacja Karol Piotr Furczak 2020-05-29 2020-06-10
94 - rozwiń Prośba o oświetlenie przejść dla pieszych w okolicy ulic Lipowej, Wielbarskiej i Przemysłowej, w okolicy skrzyżowania ulic Kochanowskiego, Sobieszczańskiego, Marii Skłodowskiej-Curie oraz w miejscach o słabej widoczności interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2020-05-29 2020-06-09
93 - rozwiń Prośba o analizę dokumentacji złożonej celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla posadowienia masztu telefonii GSM na budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Odrodzenie w Szczytnie interpelacja Arkadiusz Myślak 2020-05-29 2020-06-08
92 - rozwiń Prośba o ustawienie znaków na skrzyżowaniu ulic Osiedleńczej i Powstańców Warszawy interpelacja Andrzej Zdzisław Dziuban 2020-05-29 2020-05-20
91 - rozwiń Przebudowa ul. Powstańców Warszawy interpelacja Andrzej Zdzisław Dziuban 2020-05-29 2020-05-12
90 - rozwiń Dotyczy: przebudowy ulicy Powstańców Warszawy na wysokości posesji nr 22-22A zapytanie Rafał Kiersikowski 2020-05-14 2020-05-28
89 - rozwiń Interpelacja w sprawie przekazania środków finansowych na wsparcie przedsiębiorców i mieszkańców z terenu Miasta Szczytno. interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2020-03-27 2020-04-03
88 - rozwiń Wniosek o wykonanie badań toksykologicznych na boiskach interpelacja Tomasz Żuchowski 2020-03-27 2020-04-07
87 - rozwiń Prośba o oznaczenie znakami poziomymi i pionowymi przejść dla pieszych na ul. Kochanowskiego i ul. Osuchowieckiego. interpelacja Mariusz Pardo 2020-03-27 2020-04-06
86 - rozwiń Prośba o złożenie wniosku do Ministerstwa Cyfryzacji o dofinansowanie w kwocie minimum 40 000,00 zł na zakup potrzebnych laptopów dla uczniów i nauczycieli. interpelacja Rafał Kiersikowski 2020-03-27 2020-04-06
85 - rozwiń Wniosek o podjęcie działań w celu pozyskania środków z interpelacja Tomasz Łachacz 2020-03-24 2020-04-03
84 - rozwiń Prośba o zmniejszenie o 100 000,00 zł budżetu przeznaczonego na Dni i Noce Szczytna 2020 i przekazanie tych środków na zakup respiratora dla Szpitala Powiatowego w Szczytnie. interpelacja Rafał Kiersikowski 2020-03-27 2020-04-03
83 - rozwiń Ocieplenie budynku przy ul. Sobieszczańskiego 7, dodatki motywacyjne dla nauczycieli interpelacja Tomasz Żuchowski 2020-01-16 2020-01-29
82 - rozwiń Przebudowa ul. Spółdzielczej interpelacja Andrzej Zdzisław Dziuban 2020-01-16 2020-01-29
81 - rozwiń Pytanie o nagrody dla dyrektorów szkół; poprawa bezpieczeństwa na ul. Władysława IV-go; prośba o umieszczenie luster na Osiedlu Królewskim; modernizacja oczyszczalni ścieków interpelacja Anna Teresa Rybińska 2019-12-20 2019-12-31
80 - rozwiń Prośba o poprawę bezpieczeństwa na przejsciach dla pieszych; zmianę rozkładu jazdy linii autobusowej nr 2 oraz zakaz występów zwierząt w cyrku interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-12-20 2019-12-31
79 - rozwiń Prośba o oświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2019-12-20 2019-12-31
78 - rozwiń Prośba o modernizację dworca PKS interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-12-20 2019-12-31
77 - rozwiń Pytanie o przyznane dodatki motywacyjne dla nauczycieli oraz o podmioty zwolnione z podatku. interpelacja Tomasz Żuchowski 2019-12-20 2019-12-31
76 - rozwiń Prośba o zmiane organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Broniewskiego - Piłsudskiego. interpelacja Robert Artur Siudak 2019-12-20 2019-12-31
75 - rozwiń prośba o ustawienie wiaty przystankowej na ul. Sobieszczańskiego oraz tablicy informacyjnej na terenie osiedla Królewskiego interpelacja Karol Piotr Furczak 2019-12-20 2019-12-31
74 - rozwiń rozwiazanie problemu ptaków, które zanieczyszczają miasto oraz prosba o wykonanie bieżącej naprawy chodnika na ul. Niepodległości interpelacja Mariusz Pardo 2019-12-20 2019-12-31
73 - rozwiń zabezpieczenie drzew, na których wieszane są nekrologi i kontakt z Wójtem Gminy Szczytno w sprawie uzupełnienia materiałem poboczy drogi wzdłuż Leśnego Dworu interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2019-12-20 2019-12-31
72 - rozwiń Naprawa chodnika przy ul. Feliksa Nowowiejskiego interpelacja Andrzej Zdzisław Dziuban 2019-12-20 2019-12-31
71 - rozwiń prośba o wykonanie zewnętrznych tablic informacyjnych przy szkołach interpelacja Mariusz Pardo 2019-11-26 2019-12-09
70 - rozwiń promowanie wydarzeń organizowanych przez samorząd interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-11-26 2019-12-09
69 - rozwiń pytanie o ilość osób/podmiotów gospodarczych, które zostały zwolnione z podatku od nieruchomości w 2019 roku interpelacja Tomasz Żuchowski 2019-11-26 2019-12-09
68 - rozwiń pytanie o zasady planowania inwestycji; brak zaplanowania w budżecie środków na przygotowanie dokumentacji budowy drogi dojazdowej na osiedlu Kochanowskiego oraz dokończenia inwestycji drogowej fragmentu ul. Leśnej; zasadność postawienia znaku zakazu wjazdu pojazdów o masie całkowitej pow. 3,5 t interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2019-11-26 2019-12-09
67 - rozwiń prośba o wyjaśnienie obniżenia dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w przyszłorocznym budżecie; poziom dodatków motywacyjnych w jednostkach oświatowych; zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych;kształcenie w klasach interdyscyplinarnych; rozpowszechnianie informacji do rocznego rozliczenia podatkowego PIT z uwzględnieniem Szczytna jako miejsca zamieszkania; niebezpieczne miejsca na chodnikach na Osiedlu Królewskim; awaria sieci kanalizacyjnej na ul. Polnej; stan oczyszczalni ścieków w Nowym interpelacja Anna Teresa Rybińska 2019-11-26 2019-12-09
66 - rozwiń prośba o przesyłanie wszystkich protokołów z sesji i komisji stałych Rady Miejskiej w Szczytnie;prośba o udzielenie odpowiedzi na wniosek dotyczący informowania radnych o przychodzącej korespondencji;dodatki motywacyjne dla nauczycieli; uruchomienie filii Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu; lokale zastępcze dla pogorzelców; przebudowa ul. Kolberga; zbycie nieruchomości na rzecz AMW; informacja o dofinansowaniu na zadania inwestycyjne pn. interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-11-26 2019-12-09
65 - rozwiń Oświadczenie radnych Rady Miejskiej w Szczytnie; zapytanie o uruchomienie kręgielni w Hali Wagnera; zapytanie o planowanie zmniejszenia wymiaru zatrudnienia od 2020 roku dla pracowników najniżej zarabiających w jednostkach budżetowych interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2019-10-23 2019-11-05
64 - rozwiń Remont chodnika i ulicy Oskara Kolberga; zapytania do informacji o pracy Burmistrza i wniosek w sprawie przekazywania informacji kierowanych do radnych interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-10-23 2019-11-05
63 - rozwiń Prośba o informację na temat realizacji robót drogowych na osiedlu Kochanowskiego. interpelacja Mariusz Pardo 2019-10-23 2019-11-05
62 - rozwiń Interpalcja w sprawie ankiety przeprowadzonej w szkołach podstawowych interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-10-23 2019-11-05
61 - rozwiń Wniosek o uporządkowanie działki przy zbiegu ulicy Lanca i Solidarności, na której znajduje się zaniedbany plac zabaw interpelacja Tomasz Łachacz 2019-10-23 2019-11-05
60 - rozwiń Wniosek o wprowadzenie 50% bonifikaty dla klubów, towarzystw sportowych i stowarzyszeń mających siedzibę na terenie miasta Szczytno za wynajem obiektów sportowych i rekreacyjnych interpelacja Rafał Kiersikowski 2019-10-23 2019-11-05
59 - rozwiń Pytania dotyczące ankiety przeprowadzonej w szkołach podstawowych; remont ul. Wiejskiej interpelacja Anna Teresa Rybińska 2019-10-23 2019-11-05
58 - rozwiń oświetlenie od przystanku do granicy z gminą Szczytno; remont chodników przy ul. Wiejskiej; utworzenie na terenie naszego miasta schroniska dla osób bezdomnych interpelacja Anna Teresa Rybińska 2019-08-30 2019-09-13
57 - rozwiń Wydatkowanie kwoty 2.078.420,16 zł na Innopolice interpelacja Tomasz Żuchowski 2019-08-30 2019-09-13
56 - rozwiń zagospodarowanie terenu przy ulicy Leyka i Nauczycielskiej (działka nr 340/1) interpelacja Tomasz Łachacz 2019-08-30 2019-09-13
55 - rozwiń remont chodników na ulicy Wiejskiej; zagospodarowanie terenu Polska 1-19, Żeromskiego 8 i 10 interpelacja Arkadiusz Myślak 2019-08-30 2019-09-13
54 - rozwiń Zatoki autobusowe na ul. Pasymskiej interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-08-30 2019-09-13
53 - rozwiń zabezpieczenie ul. Tatarkiewicza w oświetlenie drogowe; przeprowadzenie diagnozy wśród rodziców uczniów szkół podstawowych i przedszkoli (grup pięcio- i sześciolatków) miasta Szczytno i szkół gminnych; podjęcie działań mobilizujących właścicieli działek do wykaszania swoich posesji interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2019-08-30 2019-09-13
52 - rozwiń Zagospodarowanie terenu między blokami 23,25,27 przy ul. Pasymskiej i Chopina 1 interpelacja Rafał Kiersikowski 2019-08-30 2019-09-13
51 - rozwiń zorganizowanie debaty w sprawie systemu komunikacyjnego; opracowanie zespołu TRAFIK; działania w sprawie obwodnicy miasta; skomunikowanie osiedla Królewskiego przez przedłużenie ulicy Dąbrowskiego; ochrona środowiska, zmian klimatu, zachowanie posiadanych zasobów interpelacja Rafał Kiersikowski 2019-08-30 2019-09-13
50 - rozwiń inwestycja na jez. Domowym Małym; komunalizacja gruntu przy ul. Lanca; umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z sesji i komisji stałych Rady Miejskiej w Szczytnie; komercyjne wykorzystanie herbu Miasta Szczytno na pamiątkach, których dystrybutorem jest Poczta Polska; stadion przy ul. Ostrołęckiej interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-08-30 2019-09-13
49 - rozwiń zalewanie wodami opadowymi bocznej ul. Kętrzyńskiego; wykoszenie ulic Kętrzyńskiego; dodanie słupków uniemożliwiających jazdę motorami; wnioski do budżetu interpelacja Stefania Ewa Czerw 2019-08-30 2019-09-13
48 - rozwiń Komunalizacja gruntu przy zbiegu ulic Lanca i Solidarności interpelacja Tomasz Łachacz 2019-07-30 2019-08-12
47 - rozwiń Naprawa chodników na ul. Staszica, Grudziądzkiej, Gdanskiej i Władysława IV; dofinansowanie budowy dróg; funkcjonowanie lodowiska; realizacja programu interpelacja Anna Teresa Rybińska 2019-07-30 2019-08-09
46 - rozwiń Ustawienie koszy na śmieci wzdłuż najważniejszych ciągów komunikacyjnych prowadzących do osiedli interpelacja Arkadiusz Myślak 2019-07-30 2019-08-09
45 - rozwiń Uporządkowanie ul. Osiedleńczej i postawienie przynajmniej dwóch koszy na śmieci przy ul. Leśnej interpelacja Rafał Kiersikowski 2019-07-30 2019-08-09
44 - rozwiń Likwidacja sygnalizacji dźwiękowej na skrzyżowaniu ulic: Polskiej, Warszawskiej, Odrodzenia i I-go Maja; podwyżki dla pracowników obsługi jednostek budżetowych oraz spółek z udziałem gminy; dyżury aptek w mieście; zwiększenie liczby ławek i koszy na śmieci w pobliżu miejskich placów zabaw; zwiększenie patroli Straży Miejskiej; przycięcie gałęzi interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-07-30 2019-08-09
43 - rozwiń Oznakowanie drogi do cmentarza komunalnego; wykonanie chodnika na ul. Łomżyńskiej; wyposażenie Osiedla Królewskiego w smietniki; pielęgnacja zieleni na terenie cmentarza komunalnego; uzupełnienie latarni na ul. Łokietka; umieszczenie dodatkowych piłkochwytów na boiskach przy ul. Lidzbarskiej i na terenie Szkoły Podstawowej nr3 interpelacja Karol Piotr Furczak 2019-07-30 2019-08-09
42 - rozwiń Wykonanie remontu chodników wewnętrznych na terenie Miejskiego Przedszkola nr 1; poprawa nawierzchni ul. Boh. Westerplatte; wykonanie remontu terenu wokół Miejskiego Domu Kultury interpelacja Mariusz Pardo 2019-07-30 2019-08-09
41 - rozwiń Ilość i zasadność wydatkowania środków na Innopolice interpelacja Tomasz Żuchowski 2019-07-30 2019-08-09
40 - rozwiń Zagrożenie na skrzyżowaniach ulicy Solidarności z ulicą Pułaskiego oraz ulicy Solidarności z ulicami Broniewskiego i Działkową interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-07-30 2019-08-09
39 - rozwiń Naprawa chodnika przy ul. Feliksa Nowowiejskiego i utwardzenie ulicy Spółdzielczej interpelacja Andrzej Zdzisław Dziuban 2019-07-30 2019-08-09
38 - rozwiń Budowa Domu Seniora przy ul. Lemańskiej; monitoring na placu zabaw; doposażenie Centrum Zabaw i Aktywnej Rekreacji przy ul. Jerzego Lanca; zakup ławek miejskich na ul. Kosciuszki i Pasymskiej; środki w budżecie przeznaczone na monitoring miejski; zmiana przeznaczenia środków zaplanowanych w budżecie miasta i w WPF na dzierżawę lodowiska na sezon zimowy 2019-2020; umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z sesji i komisji Rady Miejskiej w Szczytnie; prośba o udzielanie odpowiedzi na interp interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-06-17 2019-06-27
37 - rozwiń Wyrównanie i utwardzenie kruszywem dróg dojazdowych od strony ul. Leśnej, dojazd z ul. Lwowskiej;budowa dwóch miejsc do wodowania łodzi na Jeziorze D. Dużym; montaż ławek na trasie z ul. Pasymskiej, ławki przy chodniku prowadzącym z cmentarza między sklepem spożywczym i kwiaciarnią a kościołem Zielonoświątkowców; ławki ze skrzyniami na Placu Juranda; zmiana przeznaczenia środków zaplanowanych w budżecie miasta i w WPF na dzierżawę lodowiska na sezon zimowy 2019-2020 interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2019-06-17 2019-06-27
36 - rozwiń Podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi jednostek budżetowych w budżecie na 2020 rok. interpelacja Tomasz Łachacz 2019-06-17 2019-06-17
35 - rozwiń Zmiana lokalizacji urządzeń do prób kopania piłką i uderzania pięścią podczas Dni i Nocy Szczytna interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2019-06-17 2019-06-27
34 - rozwiń Zakup psich stacji oraz koszy na odchody zwierząt interpelacja Aleksandra Malwina Kobus–Drężek 2019-06-17 2019-06-27
33 - rozwiń Wykonanie chodnika przy ul. Piłsudskiego; urządzenie terenu zielonego przy Przedszkolu nr 3 Promyczek w Szczytnie i problem z opieką pooperacyjną w Szpitalu Powiatowym w Szczytnie interpelacja Stefania Ewa Czerw 2019-06-17 2019-06-27
32 - rozwiń Prośba o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ulic Gnieźnienskiej i Partyzantów interpelacja Beata Boczar 2019-06-17 2019-06-27
31 - rozwiń doprowadzenie użytku ekologicznego "Mała Biel" do pierwotnego stanu interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-05-29 2019-06-11
30 - rozwiń braku ubikacji (ul. Żwirki i Wigury, Odrodzenia, dworzec PKP,PKS), umieszczenia tablic ogłoszeniowych na nekrologi (ul. Żwirki i Wigury, Polska), wybudowania kolumbarium interpelacja Stefania Ewa Czerw 2019-05-29 2019-06-11
29 - rozwiń ulicy Borowa – zastoje wodne, oświetlenie ulicy od przystanku autobusowego na ul. Władysława IV do granic miasta, remontu ulicy Łomżyńskiej i oświetlenie jej, nagrody dla dyrektorów za przeprowadzenie egzaminów interpelacja Anna Teresa Rybińska 2019-05-29 2019-06-11
28 - rozwiń zmniejszenie obowiązkowych godzin dydaktycznych dla wicedyrektorów oraz zwolnienie dyrektorów z godzin dydaktycznych, plac zabaw Radość, brak należytej dbałości właściciela o wynajmowany kierowcom samochodów ciężarowych teren na postój przy stacji paliw interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2019-05-29 2019-06-11
27 - rozwiń podjęcie działań zmierzających do wypłacenia pracownikom placówek oświatowych wynagrodzenia za okres strajku interpelacja Beata Boczar 2019-05-29 2019-06-11
26 - rozwiń pilna interwencja w Miejskim Przedszkolu nr 3, poprawa bezpieczeństwa miejskich placów zabaw, uruchomienia nowej edycji naboru wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania, poprawy bezpieczeństwa w ciągu ulic 1-go Maja, Poznańskiej i Lemańskiej, poprawy bezpieczeństwa, remont schodów przy ul. Konopnickiej, remontu odcinku drogi przy ul. Łomżynskiej, zapytanie w sprawie dofinansowania Otwartych Stref Aktywności, zapytanie w sprawie wniosku w ramach Programu interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-05-29 2019-06-11
25 - rozwiń prośba o likwidację lub zmianę sygnalizatora dźwiękowego przy głównym skrzyżowaniu, dokończenie budowy drogi gminnej przy ul. Chrobrego interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2019-05-29 2019-06-11
24 - rozwiń postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w ramach inwestycji zabezpieczenia ruin zamku krzyżackiego; teren przy ul. 1 Maja i Odrodzenia; zagospodarowanie "Stadionu Miejskiego" przy stadionie Leśnym; miejska oczyszczalnia ścieków interpelacja Rafał Kiersikowski 2019-03-28 2019-04-11
23 - rozwiń problemy z oswietleniem w rejonie ulic Piłsudskiego, Leyka, Pułaskiego i lokal dla stowarzyszenia Karan interpelacja Tomasz Łachacz 2019-03-28 2019-04-11
22 - rozwiń obniżenie godzin dydaktycznych dla wicedyrektorów w szkołach podstawowych, utworzenie etatu psychologa w każdej szkole podstawowej, remont cząstkowych dróg, nierównosci przy ul. Nowej interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2019-03-28 2019-04-11
21 - rozwiń prośba o złożenie wniosków na dofinansowanie wszystkich dróg, które posiadają aktualną dokumentację oraz na działanie Infrastruktura transportu publicznego pod kątem autobusów ekologicznych interpelacja Karol Piotr Furczak 2019-03-28 2019-04-11
20 - rozwiń budowa chodnika w kierunku SP 2 interpelacja Paweł Malec 2019-03-28 2019-04-11
19 - rozwiń otwieranie korespondencji do radnych interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-03-28 2019-04-11
18 - rozwiń poprawa stanu użytku ekologicznego "Mała Biel" interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-03-28 2019-04-11
17 - rozwiń budowa dróg i kanał pomiędzy jez. Domowym Małym i Dużym interpelacja Mariusz Pardo 2019-03-28 2019-04-11
16 - rozwiń programy zdrowotne, budowa hali sportowej przy SP nr 2, budynek przy ul. Konopnickiej 68, poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Tetmajera, Poznańska i Solidarności, ubytki w jezdniach, zejście nad jeziorem Domowym Dużym od strony ul. Konopnickiej interpelacja Stefania Ewa Czerw 2019-03-28 2019-04-11
15 - rozwiń opiniowanie kandydatów do Nagrody Burmistrza, godziny wydawania gorących posiłków oraz paczek żywnościowych, doposażenie placu zabaw przy ul. Lidzbarskiej, przebudowa ul. Gdańskiej interpelacja Anna Teresa Rybińska 2019-03-28 2019-04-11
14 - rozwiń teren przy ul. Lanca 7, usuwanie drzew, Fundacja "Mikael", utorzenie Miejskiej Rady Seniorów, Miejskiej Rady Dzieci i Młodzieży, nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej i sportu, kosze na śmieci na przystankach autobusowych, place zabaw, miejsca postojowe na ul. Lanca interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-03-28 2019-04-11
13 - rozwiń przechowywanie podręczników szkolnych, dostarczanie uczniom wody pitnej, długość przerw lekcyjnych, przedmioty wymagające intensywnego wysiłku umysłowego interpelacja Arkadiusz Myślak 2019-03-28 2019-04-11
12 - rozwiń budowa wieży ciśnień i reklamy na tablicy LED przy ul. Odrodzenia - 1 Maja interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2019-03-28 2019-04-11
11 - rozwiń ul. Mikołaja Kopernika, ul. Leśna interpelacja Andrzej Zdzisław Dziuban 2019-04-28 2019-04-11
10 - rozwiń Prośba o uwzglednienie zadan w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-20123; uruchomienie sezonowego lodowiska. interpelacja Rafał Kiersikowski 2019-01-29 2019-02-12
9 - rozwiń Komlepsowa modernizacja miejskich placówek oświaty; przebudowa ul. Nauczycielskiej i ul. Broniewskiego; budowa drogi łączącej ul. Lanca i ul. Lemańską; budowa Domu Seniora przy ul. pułaskiego 10; modernizacja stadionu miejskiego; rewitalizacja centrum miasta. interpelacja Tomasz Łachacz 2019-01-29 2019-02-12
8 - rozwiń doświetlenie ulic Długiej i Partyzantów; odśnieżenie i posypanie piaskiem żciezek prowadzących do pojemników na odpady; uniemożliwienie dzieciom korzystania z akwenów wodnych w czasie zimy interpelacja Beata Boczar 2019-01-29 2019-02-12
7 - rozwiń finansowanie budowy dróg z Funduszu Dróg Samorządowych; poprawienie oświetlenia miejsc dla pieszych interpelacja Tomasz Żuchowski 2019-01-29 2019-02-12
6 - rozwiń budowa strzelnicy w lesie Miejskim; budowa oswietlenia na terenie cmentarza komunalnego w Szczytnie; odpady z terenu cmentarza interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-01-29 2019-02-12
5 - rozwiń Konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe; remont ul. Wł. Broniewskiego interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-01-29 2019-02-12
4 - rozwiń prośba o budowe przedłużenia ul. Iwaszkiewicza, Klub Senior+, obniżenie opłat za bilety komunikacji miejskiej dla emerytów 60+, zabezpieczenie toalety w okolicy dworca, utwardzenie i odwodnienie drogi wewnętrznej na zapleczu budynków nr 6 i 8 przy ul. Jeziornej interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2019-01-29 2019-02-12
3 - rozwiń Doswietlenie przystanku przy ul. Kolejowej oraz wyciecie drzew wzdłuż ul. Żeromskiego. zapytanie Arkadiusz Myślak 2019-01-29 2019-02-12
2 - rozwiń Prośba o udział radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w konsultacjach i spotkaniach z Panem Burmistrzem w istotnych sprawach dla mieszkańców. wniosek Teresa Moczydłowska 2019-01-29 2019-02-12
1 - rozwiń Współpraca z wszystkimi radnymi,audyt w mieście, współpraca z Serbią, podwyżki dla nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi, remont ul. Gdanskiej, podział środków na sport i kulturę, przywrócenie miejskiej orkiestry, projekt Innopolice interpelacja Anna Teresa Rybińska 2019-01-29 2019-02-12