Przejdź do treści

Komisja Rewizyjna

 • Rodzaj: komisja stała
 • Data powołania: 06-05-2024
 • Uchwała powołująca: Uchwała Nr I/3/2024 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 6 maja 2024 r.
 • Zakres działania:

  1.Kontrola realizacji uchwał Rady,
  2.Kontrola bieżąca wykonania budżetu (w ciągu roku budżetowego),
  3.Kontrola gospodarowania mieniem komunalnym,
  4.Kontrola sposobu i trybu realizacji interpelacji i wniosków radnych,
  5.Opiniowanie wykonania budżetu gminy,
  6.Formułowanie wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi,
  7.Opiniowanie wniosków o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta,
  8.Ocena działalności Burmistrza Miasta w zakresie wynikającym z upoważnienia udzielonego przez Radę.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Elżbieta Anna Czaplicka przewodniczący
2 Zbigniew Chrapkiewicz członek
3 Andrzej Zdzisław Dziuban członek
4 Paweł Salamucha członek
5 Danuta Kijewska członek