Przejdź do treści

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Rodzaj: komisja stała
 • Data powołania: 06-05-2024
 • Uchwała powołująca: Uchwała Nr I/3/2024 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 6 maja 2024 r.
 • Zakres działania:

  1. Rozpatrywanie skarg na działania burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli.
  2. Występowanie do Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o złożenie wyjaśnień w zakresie skargi lub o stanowisko w zakresie wniosku bądź petycji.
  3. Przeprowadzanie w niezbędnym zakresie postępowań wyjaśniających.
  4. Przygotowywanie i przedstawianie Radzie opinii zawierających wniosek o uwzględnienie lub nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały w tej sprawie.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Andrzej Zdzisław Dziuban przewodniczący
2 Elżbieta Anna Czaplicka członek
3 Adam Paweł Przychodko członek