Przejdź do treści

Komisja Budżetu i Finansów

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 06-05-2024
  • Uchwała powołująca: Uchwała Nr I/3/2024 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 6 maja 2024 r.
  • Zakres działania:

    1.Sprawy polityki budżetowej i gospodarki finansowej oraz zasady finansowania mienia komunalnego.
    2.Inicjowanie pozyskiwania i łączenia środków w celu realizacji zadań miasta.
    3.Opiniowanie wniosków w sprawie wydatków i dochodów budżetowych, dotacji przedmiotowych i podmiotowych oraz innych źródeł budżetowych.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Beata Boczar przewodniczący
2 Klaudiusz Jan Woźniak członek
3 Arkadiusz Myślak członek
4 Zbigniew Gontarzewski członek
5 Danuta Kijewska członek
6 Kamila Samsel członek