Przejdź do treści

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej

 • Rodzaj: komisja stała
 • Data powołania: 06-05-2024
 • Uchwała powołująca: Uchwała Nr I/3/2024 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 6 maja 2024 r.
 • Zakres działania:

  1. Problemy oświaty, w tym szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli,
  2.  Współpraca z organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się działalnością oświatową,
  3.  Polityka miasta w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji,
  4.  Planowanie, budowa, remonty i zagospodarowanie obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych.
  5.  Problematyka kulturalna w mieście, funkcjonowanie jednostek podległych UM.
  6. Organizowanie i koordynowanie życia kulturalnego w mieście,
  7. Ochrona dóbr kultury i popularyzacja historii miasta.
  8. Przyznawanie stypendiów z budżetu miasta osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury,
  9. Polityka miasta w zakresie turystyki,
  10. Problemy osób niepełnosprawnych. 
  11. Patologie społeczne – narkomania, alkoholizm, przemoc w rodzinie.
  12. Współpraca z instytucjami, organizacjami i klubami w zakresie kultury, sportu, turystyki i opieki społecznej.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Malwina Prusińska przewodniczący
2 Tomasz Łachacz członek
3 Zbigniew Stanisław Dobkowski członek
4 Piotr Mieczysław Gregorczyk członek
5 Klaudiusz Jan Woźniak członek
6 Aleksandra Malwina Kobus-Drężek członek
7 Teresa Moczydłowska członek
8 Zbigniew Janusz Orzoł członek
9 Kamila Samsel członek
10 Adam Paweł Przychodko członek