Przejdź do treści

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

 • Rodzaj: komisja stała
 • Data powołania: 06-05-2024
 • Uchwała powołująca: Uchwała Nr I/3/2024 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 6 maja 2024 r.
 • Zakres działania:

  1. Sprawy ładu przestrzennego.
  2. Gospodarowanie gruntami.
  3. Gospodarowanie środowiskiem.
  4. Monitorowanie strategii rozwoju miasta.
  5. Plany społeczno-gospodarcze, roczne i wieloletnie.
  6. Aktywizacją gospodarcza, przeciwdziałanie bezrobociu.
  7. Promocja turystyczna i gospodarcza miasta.
  8. Polityka informacyjna na temat miasta i UE.
  9. Wspieranie i ocena współpracy samorządu terytorialnego o zasięgu lokalnym, regionalnym , krajowym i międzynarodowym.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Adam Cudak przewodniczący
2 Zbigniew Stanisław Dobkowski członek
3 Aleksandra Malwina Kobus-Drężek członek
4 Paweł Salamucha członek
5 Paweł Kamil Krassowski członek
6 Malwina Prusińska członek