Przejdź do treści

Komisja Gospodarki Komunalnej, Prawa i Bezpieczeństwa

 • Rodzaj: komisja stała
 • Data powołania: 06-05-2024
 • Uchwała powołująca: Uchwała Nr I/3/2024 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 6 maja 2024 r.
 • Zakres działania:

  1. Ochrona Środowiska i gospodarka odpadami komunalnymi.
  2. Problemy infrastruktury technicznej w tym inwestycje.
  3. Eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych.
  4. Budownictwo komunalne.
  5. Funkcjonowanie spółek i zakładów  komunalnych.
  6. Sprawy Statutu Miasta.
  7. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w tym współdziałanie z Powiatową Strażą Pożarną, Powiatową Komendą Policji i Akademią Policji.
  8. Zagadnienia z zakresu prawa miejscowego.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Paweł Malec przewodniczący
2 Zbigniew Stanisław Dobkowski członek
3 Zbigniew Chrapkiewicz członek
4 Paweł Salamucha członek
5 Zbigniew Gontarzewski członek
6 Kamila Samsel członek