Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy przyłączenia do sieci ciepłowniczej Veolia, budynku na ul. Sobieszczańskiego 7

Numer: 141, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2021-02-24, data przekazania: 2021-02-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Żuchowski radny Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2021-03-10