Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie o wpływ zwolnienia byłego Dyrektora ZGK w Szczytnie na estetykę miasta

Numer: 164, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2021-03-30, data przekazania: 2021-03-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Teresa Rybińska radny Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2021-04-13