Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wniosek o dostarczenie kserokopii umowy wraz z późniejszymi aneksami dotyczących rekonstrukcji "ruin zamku"

Numer: 188, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2021-05-17, data przekazania: 2021-05-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Żuchowski radny Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2021-05-26