Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-20 uchwałą nr Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 20 listopada 2018 r.

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Beata Boczar członek
Karol Piotr Furczak członek
Piotr Mieczysław Gregorczyk członek
Agnieszka Izabela Kosakowska członek
Teresa Moczydłowska członek
Zbigniew Janusz Orzoł 0przewodniczący
Mariusz Pardo członek
Anna Teresa Rybińska członek
Artur Antoni Trochimowicz członek
Tomasz Łachacz członek